ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός και Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρουσιάζεται αναλυτικά και σε έντυπη μορφή στον Oδηγό Προπτυχιακών Σπουδών (ΟΠΣ). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τον ΟΠΣ σε ηλεκτρονική μορφή (Adobe Acrobat - PDF) επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2023-2024 - Μεταβατικές Διατάξεις

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2022-2023 - Μεταβατικές Διατάξεις

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2021-2022 - Αναλυτικά Περιγράμματα Μαθημάτων - Μεταβατικές Διατάξεις - Συνοπτική περιγραφή των προϋποθέσεων για την απόκτηση πτυχίου

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2020-2021 - Αναλυτικά Περιγράμματα Μαθημάτων - Συνοπτική περιγραφή των προϋποθέσεων για την απόκτηση πτυχίου

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2018-2019 - Αναλυτικά Περιγράμματα ΜαθημάτωνΣυνοπτική περιγραφή των προϋποθέσεων για την απόκτηση πτυχίου

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2017-2018

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2016-2017

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2015-2016

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2013-2014

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2012-2013

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2011-2012

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2010-2011

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2009-2010

Επιπλέον, ο ΟΠΣ διατίθεται σε έντυπη μορφή στους σπουδαστές του Τμήματος από τη Γραμματεία, κατά την περίοδο των εγγραφών στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών.

20xroniaecon small

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το