ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

∆ιάρθρωση των Σπουδών
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του εποµένου. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σπουδών κάθε ακαδηµαϊκού έτους κατανέµεται χρονικά σε δύο εξάµηνα. Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Τµήµα Οικονομικών επιστημών έχουν διάρκεια ενός (1) εξαµήνου και περιλαµβάνουν:

  • από έδρας διδασκαλία του µαθήµατος
  • φροντιστήρια και φροντιστηριακές ασκήσεις
  • εργαστηριακές ασκήσεις
  • πραγµατοποίηση σεµιναρίων ή άλλων δραστηριοτήτων απαραίτητων για την εµπέδωση των γνώσεων

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα διαρκούν οχτώ (8) εξάµηνα στα οποία συµπεριλαµβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. (κανονισμός εκπόνησης διπλωματικής εργασίας) Τα µαθήµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • τα υποχρεωτικά µαθήµατα
  • τα µαθήµατα επιλογής

20xroniaecon small

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το