ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτική Παρουσίαση Τμήματος


Στόχοι

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 118, "Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει ως αποστολή α) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς που άπτονται της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής, β) να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, γ) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και δ) τη μελέτη και προώθηση των οικονομικών σχέσεων σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας στο βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο".


Τοποθεσία και Χώροι

Χάρτης

Πανοραμική Θέα

Φωτογραφίες Περιβάλλοντος Χώρου

Φωτογραφίες Εσωτερικών Χώρων

Φωτογραφίες Εργαστηρίων

Φωτογραφίες Βιβλιοθήκης

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το