Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών στο           ΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση» έως την 15-09-2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Θέση Σέχι (Πρώην 4ο Πεδίο Βολής)

ΤΚ 22100 Τρίπολη