Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση» έως την 15-09-2017

 

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου οργανώνουν και λειτουργούν από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση», σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4009/2011 και Ν. 3685/2008, όπως ισχύουν.
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση είναι η διεπιστημονική μελέτη της αναπτυξιακής δυναμικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η κατανόηση των συμβολών της καινοτόμου, και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας αλλά και της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής τοπικής, εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνησης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα:
1.Θα εξοικειώνει τους φοιτητές με το ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό θεσμικό περιβάλλον αλλά και τις σύγχρονες μεθόδους επιχειρηματικότητας.
2.Θα τους προσφέρει επίσης εργαλεία ανάλυσης, προγραμματισμού, αξιολόγησης και επιχειρησιακής δράσης εξειδικευμένα ανά κατεύθυνση, τόσο στην βελτίωση των περιφερειακών διοικητικών μηχανισμών όσο και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση» στις παρακάτω κατευθύνσεις:
1.Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης η παρακολούθηση της οποίας θα οδηγεί στην χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα»
2.Κατεύθυνση Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης η παρακολούθηση της οποίας θα οδηγεί στην χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης « Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη με έμφαση στην Διακυβέρνηση»

Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από ειδικές διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν και την εξ αποστάσεως παρακολούθηση του προγράμματος.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το