Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Χαιρετισμός Προέδρου

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανήκει στην Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.

Είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο δυναμικά τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με πολυσχιδή ακαδημαϊκή, επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα. 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά σε ένα εύρος δραστηριοτήτων και προωθούν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αριστεία στο Τμήμα και τους φοιτητές του. Φιλοδοξία όλων μας είναι να γίνει το Τμήμα μας ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και φοιτητικό κέντρο με έμφαση στην παροχή δυναμικής και νέας γνώσης, θεωρητικής και εφαρμοσμένης, στα οικονομικά και τα συναφή αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, αλλά και να αποτελεί κόμβο κοινωνικής συνεργασίας, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, φοιτητοκεντρικών υπηρεσιών και ακαδημαϊκού ήθους. 

Μέσα από μια ποικιλία μαθημάτων σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής επιστήμης, με σύγχρονα εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας, με καινοτόμα μεταπτυχιακά προγράμματα, με δυνατό διδακτορικό πρόγραμμα, με συνεπή συμμετοχή όλων των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών στην έρευνα, όλα τα μέλη του Τμήματος, διδάσκοντες και φοιτητές, συμβάλουν στην πρωτοπορία της γνώσης και την ενίσχυση της κοινωνίας μας. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Φωτόπουλος Γεώργιος