Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 3.500 ευρώ, τα οποία θα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου