Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση» στις παρακάτω κατευθύνσεις:
3. Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης η παρακολούθηση της οποίας θα οδηγεί στην χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα»
4. Κατεύθυνση Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης η παρακολούθηση της οποίας θα οδηγεί στην χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση με έμφαση στην Διακυβέρνηση»