ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 4218 (ΦΕΚ 268/Α/10.12.13), όπου ορίζονται Εξεταστικές Περίοδοι Φεβρουαρίου & Ιουνίου 2014 ως εξής: «Οι φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2014 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο».

Κατά συνέπεια, όλοι οι φοιτητές, ανεξαρτήτως εξαμήνου στο οποίο φοιτούν, έχουν δικαίωμα εξεταστικής σε όσα μαθήματα εαρινού εξαμήνου έχουν δηλώσει και σε όσα μαθήματα χειμερινού  εξαμήνου χρωστούν (και έχουν δηλώσει σε περασμένο εξάμηνο), χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετη δήλωση μαθημάτων.

20xroniaecon small

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το