ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μικροοικονομική Θεωρία Ι

Στο μάθημα καλύφθηκε η θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή και η θεωρία παραγωγής και κόστους.

Από κάθε ένα από τα προτεινόμενα βιβλία η εξεταστέα ύλη είναι η εξής:

Nicholson W., Μικροοικονομική Θεωρία , εκδόσεις κριτική: κεφ. 1-8 και από κεφ. 9 μέχρι σελ. 391.

Besanko et al., Μικροοικονομική, εκδόσεις Gutenberg: κεφ. 1,3,4 (όχι 4.3, 4.4), 5 (όχι 217-225, 232-242), 6,7,8 (όχι 8.3, 8.4) και 9 (μόνο τις σελίδες 406-424 και 452-459).

Gravelle et al., Μικροοικονομική, εκδόσεις Gutenberg: κεφ. 1-7 (μέχρι σελ. 159) (το βιβλίο δεν σας καλύπτει πλήρως)

Ειδικά Θέματα Μικροοικονομική Θεωρίας

Από το βιβλίο του Η. Varian η εξεταστέα ύλη αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια:

Ανταλλαγή, Παραγωγή, Ευημερία, Εξωτερικές Επιδράσεις, Δημόσια Αγαθά, Πληροφόρηση

20xroniaecon small

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το