ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Τμήματος (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτόρων). Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τελετή, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται) μέχρι την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023 στο email: gian@uop.gr

Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά την καθορισμένη ημερομηνία και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί αίτηση, δεν γίνεται η ανακήρυξη πτυχιούχου.

Αίτηση

20xroniaecon small

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το