ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων
“Οικονομικά της Καινοτομίας & Τεχνολογίας”,
“Οικονομική της Επιχειρησιακής Στρατηγικής”,
“Διεθνές Εμπόριο (επί πτυχίω)”
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00-13.00 στην
Αίθουσα Α3, για τους φοιτητές που αποδεικνύεται πως ήταν νοσήσαντες από
covid-19 κατά τον χρόνο εξέτασης των συγκεκριμένων μαθημάτων.


Ο Διδάσκων,
Ιωάννης Γιωτόπουλος

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το