ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Ανακοίνωση στο μάθημα Επιχειρηματικότητα Ι: Το μάθημα «Επιχειρηματικότητα Ι: Θεωρία, έννοια και ρόλος» δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13/1/22 λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Πέμπτη 27/1/22.

2. Ανακοίνωση στο μάθημα Διοίκηση Επιχειρήσεων: Το μάθημα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13/1/22 λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Πέμπτη 27/1/22. 

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το