ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο eclass, δεν υποβλήθηκαν οι απαντήσεις των φοιτητών :

Αριθμός μητρώου: 4042201800179

Αριθμός μητρώου: 4042201900118

Αριθμός μητρώου: 4042201900323

Αριθμός μητρώου: 4042201900326

Αριθμός μητρώου: 4042201900255

Αριθμός μητρώου: 4042201900192

Αριθμός μητρώου: 4042201900342

Αριθμός μητρώου: 4042201900031

Αριθμός μητρώου: 4042201800216

Αριθμός μητρώου: 4042201700279

Αριθμός μητρώου: 4042201700279

Αριθμός μητρώου: 4042201700248

 

Καλούνται οι συγκεκριμένοι μόνο φοιτητές να υποβάλουν ξανά τις απαντήσεις τους σήμερα 22/6/2021 και ώρα 18.00 στην ενότητα Ασκήσεις του eclass.

Ο διδάσκων,

Τιμόθεος Αγγελίδης

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το