ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]

Λόγω μεγάλου αριθμού φοιτητών στην 1η Ομάδα κατανομή των εργαστηρίων σο μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ θα γίνεται ως εξής:

Πιο συγκεκριμένα οι ομάδες θα χωριστούν ως εξής:

  • ΟΜΑΔΑ 1: ΣΤΙΣ 15:00-16:00 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΑΠΟ Π-ΤΟΥΦΕΞΗ)
  • ΟΜΑΔΑ 2: ΣΤΙΣ 16:00-17:00 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΑΠΟ Λ-Ο)
  • ΟΜΑΔΑ 3: ΣΤΙΣ 17:00-18:00 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΑΠΟ Ζ-Κ   ΚΑΙ  ΤΡΑΚΑΝΑΣ-Ω)

ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΙΣ 18:00-19:00 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΑΠΟ Α-Ε)

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το