ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Το μάθημα Συμπεριφορικά Οικονομικά (επιλογής) την Παρασκευή 05 Απριλίου 2019, αναβάλλεται.  Η αναπλήρωση του θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές και θα ανακοινωθεί εγκαίρως.»

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το