ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΘΕΩΡΙΑ ΗΓΕΣΙΑΣ» ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00-12:00.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το