ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Tην Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 στις 13:30 θα πραγματοποιηθεί η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κα. Ζαχαροπούλου Βασιλικής (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, Θέση Σέχι – Πρώην 4ο πεδίο Βολής, Τρίπολη).

Ηκα. Ζαχαροπούλου εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα «Διερεύνηση των Κοινωνικό-οικονομικών Χαρακτηριστικών των ηλικιωμένων Ασθενών με Άνοια στην Κοινότητα και Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος βασισμένου στην Τεχνολογία των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)».

Η διαδικασία είναι ανοικτή για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Τρίπολη, 23 Ιανουαρίου 2019

Γραμματεία Τμήματος

Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το