ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όρισε τρεις Καθηγητές Συμβούλους Σπουδών (Θωμάκος Δημήτριος, Αγγελίδης Τιμόθεος, Σκίντζη Βασιλική).

Ο ρόλος τους είναι να συμβουλεύουν και να κατευθύνουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην καλύτερη επιλογή μαθημάτων σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και το βαθμό δυσκολίας των επιμέρους μαθημάτων. Παράλληλα, είναι στη διάθεση των φοιτητών και φοιτητριών για τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στις σπουδές τους και αναζητούν, σε συνεργασία με τη Γραμματεία ή/και τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, τρόπους καλύτερης αντιμετώπισής τους.

Παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τους συγκεκριμένους Καθηγητές, στις ώρες γραφείου τους, για θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το