ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση

Οικονομική των Επιχειρήσεων και Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις

Οικονομικά της Καινοτομίας

Επιχειρηματικότητα

  • Διερεύνηση Καινοτομίας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων
  • Επιχειρήσεις Υψηλής Ανάπτυξης 
  • Διατήρηση Μεγέθυνσης και Κερδοφορίας των Επιχειρήσεων
  • Ενδοκλαδική Δυναμική Ανάλυση Κλάδων Εντάσεως Γνώσης και ΤΠΕ
  • Συνεργασίες σε Ε&Α
  • Υιοθέτηση ΤΠΕ από μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Στρατηγικοί Τρόποι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (π.χ. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Διακλαδική Επέκταση)
  • Χρηματοδοτικοί Περιορισμοί Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ