ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2014 - Παρόν, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Προπτυχιακά Μαθήματα

- Διεθνές Εμπόριο

 - Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος

 - Οικονομικά της Τεχνολογίας

- Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

- Θεωρία και Εφαρμογές Οικονομικής των Επιχειρήσεων (ΠΜΣ στην Οικονομική Ανάλυση)

- Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Προγραμμάτων και Σύγχρονα Προϊόντα Διαχείρισης Κινδύνου (ΠΜΣ στην Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση)

2011-2012, Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Προπτυχιακά Μαθήματα

- Διεθνές Εμπόριο

2011-2012, Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος, Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης

Προπτυχιακά Μαθήματα

- Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική

- Οικονομική των Μεταφορών

2010-2012, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Πάτρας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Προπτυχιακά Μαθήματα

- Οικονομική των Επιχειρήσεων

- Οικονομοτεχνικές Μελέτες

- Οικονομετρία

- Στρατηγικό Μάνατζμεντ

- Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

- ERP (Enterprise Resource Planning)

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ