ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2012-2014: Ερευνητής, ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών)

2012-2013: Επισκέπτης Ερευνητής, Τράπεζα της Ελλάδος

2005: Εξωτερικός Συνεργάτης - Αξιολογητής, ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας)

2005: Εξωτερικός Συνεργάτης - Αξιολογητής, Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου-Ηπείρου-Ιόνιων Νήσων

2005: Επισκέπτης Ερευνητής, ΝΕΑ (Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης) Ν.Α. Αχαϊας

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ