ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Επιστημονικές δημοσιεύσεις με κριτές

 • Giotopoulos, I., Konstantinou, V., Kontolaimou, A., & Tsakanikas, A. (2022). “Show me how to grow fast in turbulent times: Balancing human resource practices between employee training and educational attainment”, European Management Review, forthcoming, (3 ranking ABS, Impact Factor: 2.534).
 • Dimitropoulou, A., Giotopoulos, I., Protogerou, A. and Tsakanikas, A. (2021). “Does the innovativeness of creative firms help their business clients to innovate?”, The Journal of Technology Transfer, forthcoming, (3 ranking ABS, Impact Factor: 5.783).
 • Caloghirou, Y, Giotopoulos, I., Kontolaimou, A., Korra, E. and Tsakanikas, A. (2021), “Industry-university knowledge flows and product innovation: How do knowledge stocks and crisis matter?”, Research Policy, Vol.50, No.3, 104195 (4* ranking ABS, Impact Factor: 8.110, FT-50).
 • Caloghirou, Y, Giotopoulos, I., Kontolaimou, A. and Tsakanikas, A. (2020), “Inside the black box of high-growth firms in a crisis-hit economy: Corporate strategy, employee human capital and R&D capabilities”, International Entrepreneurship and Management Journal, forthcoming, (1 ranking ABS, Impact Factor: 5.940).
 • Giotopoulos, I., Kontolaimou, A., Korra, E. and Tsakanikas, A. (2020), "Strategic pathways to ICT adoption in SMEs: Evidence from Greece", International Journal of Entrepreneurship and Small Business, forthcoming. (2 ranking ABS).
 • Dimelis, S., Giotopoulos, I. and Louri, H. (2019), “Banking concentration and firm growth: The role of size, location and financial crisis”, Bulletin of Economic Research, Vol.71, No.3, pp.428-438. (2 ranking ABS, Impact Factor: 0.619).
 • Giotopoulos, I. and Vettas, N. (2018), “Economic crisis and export-oriented entrepreneurship: Evidence from Greece”, Managerial and Decision Economics, Vol.39, No.8, pp.872-878. (2 ranking ABS, Impact Factor: 0.975).
 • Caloghirou, Y, Giotopoulos, I., Korra, E. and Tsakanikas, A. (2018), “How do employee training and knowledge stocks affect product innovation?”, Economics of Innovation and New Technology, Vol.27, No.4, pp.343-360. (2 ranking ABS, Impact Factor: 2.459).
 • Giotopoulos, I., Kontolaimou, A., Korra, E. and Tsakanikas, A. (2017), “What drives ICT adoption by SMEs? Evidence from a large-scale survey in Greece”, Journal of Business Research, Vol.81, pp.60-69. (3 ranking ABS, Impact Factor: 7.550).
 • Giotopoulos, I., Kontolaimou, A. and Tsakanikas, A. (2017), “Antecedents of growth-oriented entrepreneurship before and during the Greek economic crisis”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol.24, No.3, pp.528-544. (2 ranking ABS).
 • Dimelis, S., Giotopoulos, I. and Louri, H. (2017), “Can firms grow without credit? A quantile panel analysis in the euro area”, Journal of Industry, Competition and Trade, Vol.17, No.2, pp.153-183. (2 ranking ABS).
 • Giotopoulos, I., Kontolaimou, A. and Tsakanikas, A. (2017), “Drivers of high-quality entrepreneurship: What changes did the crisis bring about?.” Small Business Economics, Vol.48, No.4, pp.913-930. (3 ranking ABS, Impact Factor: 8.164).
 • Kontolaimou, A, Giotopoulos, I., Balikou, E. (2017), “Access to finance and firm growth of Greek SMEs before and during the economic crisis”, Centre of Planning and Economic Research (KEPE), Greek Economic Outlook, Issue 33, pp. 71-79.
 • Dimelis, S., Giotopoulos, I. and Louri, H. (2016), “What determines the growth of micro firms in the euro area?”, Economics and Business Letters, Vol.5, No.4, pp.145-151. (1 ranking ABS).
 • Kontolaimou, A., Giotopoulos, I. and Tsakanikas, A. (2016), “A typology of European countries based on innovation efficiency and technology gaps: The role of early-stage entrepreneurship”, Economic Modelling, Vol.52, Part B, pp.477-484. (2 ranking ABS, Impact Factor: 3.127).
 • Vettas, N., Giotopoulos, I., Valavanioti, E., Danchev, S. (2016), “The determinants of new firms’ export performance”, Bank of Greece, Economic Bulletin, Issue 43, pp. 7-18.
 • Giotopoulos, I., Pavlou, G., Danchev, S. and Tsakanikas, A. (2015), “Public procurement reforms in Greece: The impact of improved transparency on government expenditures”, Journal of Public Procurement, Vol.15, No.4, pp.458-475. (1 ranking ABS).
 • Giotopoulos, I. (2014), "Dynamics of firm profitability and growth: Do knowledge-intensive (business) services persistently outperform?”, International Journal of the Economics of Business, Vol.21, No.3, pp.291-319.(2 ranking ABS).
 • Giotopoulos, I. and Fotopoulos, G. (2010), “Intra-industry growth dynamics in the Greek services sector: Firm-level estimates for ICT-producing, ICT-using and non-ICT Industries”, Review of Industrial Organization, Vol.36, No.1, pp.59-74. (2 ranking ABS, Impact Factor: 1.054).
 • Fotopoulos, G. and Giotopoulos, I. (2010), “Gibrat’s law and persistence of growth in Greek manufacturing”, Small Business Economics, Vol.35, No.1, pp.191-202. (3 ranking ABS, Impact Factor: 8.164).

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 • Giotopoulos, I., Kontaxaki, P., Louri, H. (2021), “SME Productivity in Greece: The Role of Human Capital, ICT Adoption and Innovation”, In: Modeling Economic Growth in Contemporary Greece (Entrepreneurship and Global Economic Growth), Eds: Vlachos, V., Bitzenis, A., Sergi, B., pp. 155-168, Emerald Publishing Limited.
 • Giotopoulos, I., Kontolaimou, A., Korra, E. and Tsakanikas, A. (2018), “Determinants of Inter-firm R&D Collaborations: Evidence from a Survey of 3500 SMEs in Greece”, In: Essays on Regional Entrepreneurship and Development, Eds: Economou, F. Kontolaimou, A., Tsouma, E., pp. 307-319, Region of Western Greece.
 • Korra, E., Giotopoulos, I., Tsakanikas, A. (2018), “CSR Practices and SME Innovativeness in Greece”, In: Entrepreneurship and the Sustainable Development Goals (Contemporary Issues in Entrepreneurship Research, Vol. 8), Eds: Apostolopoulos, N., Al-Dajani, H., Holt, D., Jones, P., Newbery, R., pp. 119-132, Emerald Publishing Limited.

Βιβλία

 • Γιωτόπουλος, Ι., Κωνσταντίνου, Π. (2021), “Μακροοικονομική: Πολυπρισματική Προσέγγιση”, Επιστημονική Επιμέλεια, Εκδόσεις Κριτική.
 • Γιωτόπουλος, Ι., Τσεκούρας, Κ. (2018), “Οικονομικά της Καινοτομίας”, Επιστημονική Επιμέλεια, Εκδόσεις Broken Hill.
 • Αντωνίου, Φ., Γιαννακόπουλος, Ν., Γιωτόπουλος, Ι. (2017), “Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική”, Επιστημονική Επιμέλεια, Εκδόσεις Broken Hill.
 • Χυζ, Α., Γιωτόπουλος, Ι. (2017), “Στρατηγικό Μάνατζμεντ”, Επιστημονική Επιμέλεια, Εκδόσεις Rosili.

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ