ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Οικονομική Επιστήμη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2005-2009. 

- Ειδίκευση: Βιομηχανική Οργάνωση, Επιχειρηματικότητα

- Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Ενδοκλαδική Δυναμική Ανάλυση της Μεγέθυνσης των Επιχειρήσεων στον τομέα της Μεταποίησης και των Υπηρεσιών: ο Ρόλος των Χρηματοδοτικών Περιορισμών και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας”

- Υποτροφία «Κ. Καραθεοδωρή ’06» με κωδικό ερευνητικού έργου C 174 και διάρκεια 3 ακαδημαϊκών ετών (2006-2009), η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc) με κατεύθυνση στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002-2004.

- Τίτλος Διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος: “Οικονομική Ανάλυση του Κλάδου της Ζυθοποιίας στην Ελλάδα”

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1998-2002.

 - Χρηματικά βραβεία για άριστες επιδόσεις κατά το 1ο και 2ο ακαδημαϊκό έτος φοίτησης στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Εργατική Εστία.