ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες και εκθέσεις επιχειρηματικότητας

Τσακανίκας, Α., Γιωτόπουλος, Ι., Βαλαβανιώτη, Ε., Σταυράκη, Σ. (2019), “Ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας 2018-2019: Η Νέα Επιχειρηματικότητα Ενισχύεται”, IOBE.

  1. Τσακανίκας, Α., Γιωτόπουλος, Ι., Σταυράκη, Σ., Βαλαβανιώτη, Ε. (2017), “Ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας 2016-2017: Σε Κάμψη η Νέα Επιχειρηματικότητα”, IOBE.
  2. Τσακανίκας, Α., Γιωτόπουλος, Ι., Κόρρα, Ε., Σταυράκη, Σ. (2016), “Επιχειρηματικότητα 2015-16: Κρίσιμη Καμπή για την Αναπτυξιακή Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος”, IOBE.
  3. Ιωαννίδης, Σ., Κόρρα Ε., και Γιωτόπουλος, Ι. (2016), “Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2014-15: Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης”, IOBE.
  4. Ιωαννίδης, Σ. και Γιωτόπουλος, Ι. (2015), “Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-2014: Η Δυναμική της Νεανικής Επιχειρηματικότητας”, IOBE
  5. Ιωαννίδης, Σ. και Γιωτόπουλος, Ι. (2014), “Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-2013: Ενδείξεις Ανάκαμψης της Μικρής Επιχειρηματικότητας;”, IOBE.

Βέττας, Ν., Danchev, S., Βαλαβανιώτη, E., Γιωτόπουλος, Ι., Πέππας, Κ. (2015), “Χαρακτηριστικά Νέων Επιχειρήσεων”, Μελέτη για τη ΤτΕ, IOBE. 

Ioannides, S., Danchev, S., Giotopoulos, I., Paratsiokas, N., Pavlou, G., Peppas, K., Stavraki, S. (2014), “The Microeconomic Effects of Business Environment Reforms”, Μελέτη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΙΟΒΕ.

Tsakanikas, A., Danchev, S., Giotopoulos, I., Korra, E., Pavlou, G. (2014), “ICT Adoption and Digital Growth in Greece”, Μελέτη για τη Microsoft, IOBE. 

Τσακανίκας, Α., Αθανασιάδης, Θ., Κόρρα, Ε., Γιωτόπουλος, Ι.,  (2014), “Μελέτη Στρατηγικής για τον Κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας: Παραγωγή, Έρευνα και Ανάπτυξη”, Μελέτη για τον ΣΦΕΕ, ΙΟΒΕ.

Βασιλειάδης, Μ.,Γιωτόπουλος, Ι., Σταυράκη, Σ., Τουρίκη, Κ. (2014), “Οικονομικός Αντίκτυπος της Coca-Cola 3Ε στην Ελληνική Οικονομία, 2012-2013”, Μελέτη για τη Coca-Cola 3Ε, ΙΟΒΕ.

Τριμηνιαίες Τακτικές Εκθέσεις για την Ελληνική Οικονομία, 2012-2014, ΙΟΒΕ.

Συμμετοχή σε μελέτες εμπειρογνωμοσύνης

"Ο Ρόλος των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας", 2014, Μελέτη εμπειρογνωμοσύνης για τα μεγάλα διμερή επιμελητήρια, Φορείς υλοποίησης: ΙΟΒΕ και BCG.

"Στρατηγικό Πλαίσιο Αναπτυξιακής Πολιτικής", στην Θεματική προτεραιότητα 3 "Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ, Αγροτικού Τομέα και Αλιείας", 2013, Μελέτη εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Φορέας υλοποίησης: ΙΟΒΕ.

"Προτάσεις προς ένα Νέο Αναπτυξιακό Υπόδειγμα με Επιλεγμένους Τομείς και Θεσμικές παρεμβάσεις για την περίοδο 2014-2020", 2013, Μελέτη εμπειρογνωμοσύνης για το Υπουργείο Οικονομικών, Φορείς υλοποίησης: ΙΟΒΕ και ΚΕΠΕ.

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

  • "Περί καινοτομίας πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και Γερμανία - On the INNOvativeness of Micro, Small, and Medium Sized Enterprises in Greece and Germany». με ακρώνυμο INNOMSME και κωδ. Πράξης/mis Τ2ΔΓΕ – 0634, που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» (ΟΠΣ 1806) και εντάσσεται με την από 29/5/2018 και με αριθμ. Πρωτ. 87542/Ι4 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΣΒ74653ΠΣ – 4ΑΔ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020. 

"Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την Πρόβλεψη των Μεταβολών στα Περιφερειακά Παραγωγικά Συστήματα και τις Τοπικές Αγορές Απασχόλησης", 2014, Ερευνητικό Έργο για τον ΣΕΒ, Φορείς υλοποίησης: ΙΟΒΕ και ΕΜΠ. 

Στρατηγική Μελέτη "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα", 2013, Ερευνητικό Έργο για τον ΣΕΒ, Φορείς υλοποίησης: ΙΟΒΕ και REMACO ΑΕ.

"Η επίδραση της Πιστωτικής Ασφυξίας στην Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων κατά την πρόσφατη Χρηματοοικονομική Κρίση", 2013, Ερευνητικό έργο για την ΤτΕ.

"Η Ανάπτυξη Περιφερειακών Δεικτών Κοινωνικού Αποκλεισμού και Μεθόδων Μέτρησης της Κοινωνικής Ανισότητας για τη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ιόνια Νησιά", 2010-2012, Ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», ΕΣΠΑ 2007-2013, Φορείς υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

"Κοστολόγηση Νοσηλίου Ιδιωτικών Κλινικών", 2008, Μελέτη για την Ιδιωτική Κλινική Γρηγόριος Σολωμός, Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Πατρών.

"Χωρικές Επιπτώσεις Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και του Δυτικού Οδικού Άξονα (2004-2007)", 2008, Μελέτη για τη ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Πατρών.

"Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις από τη Λειτουργία της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου", 2006, Μελέτη για τη ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Πατρών.

"Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking) Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών μεταξύ των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας", 2005, Μελέτη για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Φορείς υλοποίησης: ΝΕΑ (Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης) Ν.Α. Αχαΐας, ΚΕΤΑ (Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ