ΒΙΒΛΙΑ/ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1) A. Lazakidou, Ανάπτυξη Μοντέλου Δεδομένων για Πληροφοριακά Συστήματα Κλινικών Τμημάτων ενός Νοσοκομείου & Παραδειγματική Υλοποίηση για τη Χειρουργική Πτέρυγα της Πανεπιστημιακής Κλινικής Benjamin Franklin στο Bερολίνο (Entwicklung eines allgemeinen Datenmodells  fuer klinische Abteilungs-informationssysteme und exemplarische Implementierung  fuer die Chirurgische Klinik), ISBN 3-89722-494-1, Logos Verlag, Berlin, 246 pages, 2000.

2) A. Λαζακίδου, Ι. Ευαγγέλου, Χ. Ιλιούδη, Η  Πληροφορική στο Χώρο της Υγείας: Βασικές Έννοιες & Εφαρμογές στην Ιατρική, ISBN 3-8325-0241-6, Logos Verlag, Berlin, 218 σελίδες, 2004.

3)A. Λαζακίδου, I. Ευαγγέλου, Δ. Χατζημιτσής, Εικονικός Κόσμος & Νέες Τεχνολογίες, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-692-6, Αθήνα, 256 σελίδες, 2004.

4)A. Λαζακίδου, Γ. Λαζακίδου-Καφετζή, Nέες Δυνατότητες & Προοπτικές στην Κοινωνία των Πληροφοριών, Εκδόσεις Kλειδάριθμος, ISBN 960-209-749-3, Αθήνα, 216 σελίδες, 2004.

5) Α. Λαζακίδου, Εισαγωγή στην Πληροφορική (Word, PowerPoint, Excel, Internet), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Βάρη Αττικής, 178 σελίδες, 2003. [Το βιβλίο αυτό διανέμεται ως σύγγραμμα για το μάθημα Πληροφορικής σε όλους τους Πρωτοετείς Ευέλπιδες].

6) Α. Λαζακίδου, Βασικές Αρχές Πληροφορικής (Θεωρία),  Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Βάρη Αττικής, 154 σελίδες, 2004. [Το βιβλίο αυτό διανέμεται ως σύγγραμμα μαζί με το σύγγραμμα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» για το μάθημα Πληροφορικής σε όλους τους Πρωτοετείς Ευέλπιδες].

7) A. Λαζακίδου, Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-879-1, Αθήνα, 276 σελίδες, 2005.

8) Α. Lazakidou (Editor), Handbook of Research on Informatics in Healthcare & Biomedicine, in English, IDEA Group Publ., ISBN 1-59140-982-9 (Hard Copy), ISBN 1-59140-983-7 (E-Book), USA, 479 pages, Jun. 2006.

9) Α. Lazakidou and K. Siassiakos (Editors), Handbookk of Research on Distributed Medical Informatics & E-Health, in English, Medical Information Science Reference, ISBN 978-1-60566-002-8, USA, 575 pages, 2009.

10) N. Mastorakis (Greece), P. Dondon (France), A. Lazakidou (Greece), A. Zaharim (Malaysia), K. Siassiakos (Greece)–(Editors), Engineering Education, Proceedings of the 4th IASME International Conference on Engineering Education (EE'07), Agios Nikolaos, Greece, 24-26 July 2007, ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-960-8457-86-7, 346 pages, 2007.

11) Α. Λαζακίδου, Σύγχρονες Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ISBN: 978-960-92645-0-1, 208 σελίδες, 2008.

12) J. L. Mauri (Spain), A. Zaharim (Malaysia), A. Kolyshkin (Latvia), M. Hatziprokopiou (Greece), A. Lazakidou (Greece), M. Kalogiannakis (France), K. Siassiakos (Greece), N. Bardis (Greece) - (Editors): New Aspects of Engineering Education, Proceedings of the 5th IASME International Conference on Engineering Education (EE'08), Heraklion, Greece, 22-24 July 2008,  ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-6766-86-2, 478 pages, 2008.

13) Α. Lazakidou (Editor), Biocomputation and Biomedical Informatics: Case Studies and Applications, in English, Medical Information Science Reference, ISBN: 978-1-60566-768-3, 450 pages, 2009, USA.

14) A. Lazakidou (Editor), Web-based Applications in Health Care and Biomedicine, Annals of Information Systems, in English, Springer Verlag, ISBN: 978-1-4419-1273-2, 270 pages, 2010, Germany.

15) Α. Lazakidou, K. Siassiakos, K. Ioannou (Editors), Wireless Technologies for Ambient Assisted Living and Health Care: Systems and Applications, in English, Medical Information Science Reference, ISBN: 978-1-61520-805-0, 258 pages, 2010, USA.

16) Α. Lazakidou and Ibrahiem El Emary (Editors), Learning-Oriented Technologies, Devices and Networksin English, LAP (Lambert Academic Publishing), ΙSBN: 978-3-8433-9000-2, 300 pages, 2011, Germany.

17) Α. Lazakidou and A. Daskalaki (Editors), Quality Assurance in Healthcare Service Delivery, Nursing and Personalized Medicine: Technologies and Processes, in English, Medical Information Science Reference, ISBN: 978-1-61350-120-7, 2011, USA.

18) Α. Λαζακίδου, Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής στο χώρο της Υγείας, ISBN: 978-960-92645-1-8, 368 σελίδες, 2012 (βελτιωμένη επανέκδοση).

19) A. Lazakidou (Editor), Virtual Communities, Social Networks and Collaboration, Annals of Information Systems, Springer Verlag, ISBN 978-1-4614-3633-1, ISBN 978-1-4614-3634-8 (eBook), 258 pages, Germany, 2012.

20) Α. Λαζακίδου, Η Υγεία στην Ψηφιακή Εποχή: Εφαρμογές Πληροφορικής στην Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας, Τόμος Β, ISBN 978-960-92645-2-5, 2013.

21) Α. Λαζακίδου, Η Υγεία στην Ψηφιακή Εποχή: Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων, Τόμος Α, ISBN 978-960-92645-3-2, 2013.

22) A. Lazakidou and D. Koutsouris (Editors), Special Issue on Concepts and Trends in Healthcare Information Systems, Annals of Information Systems, Springer Verlag, 229 pages, Germany, ISBN 978-3-319-06843-5, 2014.

23) Α. Λαζακίδου, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις, ISBN 978-960-92645-4-9, 271 σελ., 2014.

24) A. Lazakidou, S. Zimeras, D. Iliopoulou, and D. Koutsouris (Editors), Special Issue on M-Health Ecosystems and Social Networks in Healthcare, Annals of Information Systems, Springer Verlag, 240 pages, 2015.