ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1) A. Lazakidou, J. Braun, T. Tolxdorff, Developing a Data Model with a Modular Structure for Clinical Workstations:  Implementation for Surgery, in: Proceedings of the 3th World Congress of the Internet in Medicine MEDNET 98, London (UK), 16-19 Nov. 1998, p. 78-79.

2) A. Lazakidou, J. Braun, T. Tolxdorff, Hierarchical Structure of Electronic Patient Records for Medical Departments:  Example for Surgery, in: Proceedings of the European Conference on Electronic Health Care Records EUROREC 99, Seville (Spain), 6-7 May 1999, p. 176-178. 

3) A. Lazakidou, J. Braun, T. Tolxdorff, Star-shaped Topology of a Relational Data Model for Clinical Workstations:  Implementation for Surgery, in: Proceedings of the European Conference on Electronic Health Care Records EUROREC 99, Seville (Spain), 6-7 May 1999,  p. 223-225. 

4) A. Lazakidou, J. Braun, T. Tolxdorff, Design of a Computer-based Patient Record System (ARISTOPHANES) for Medical Departments: Implementation for Surgery Wards, Proceedings of the 4th World Congress of the Internet in Medicine MEDNET 99, Heidelberg (Germany), 18-21 Sep. 1999, p. 9-10.

5) A. Lazakidou, J. Braun, T. Tolxdorff, Implementation of a Departmental Information System for Surgery Wards, Proceedings of the 16th International Congress of the European Federation for Medical Informatics MIE 2000 (CD-Version), Hannover (Germany), 27 Aug-1 Sept. 2000. 

6) A. Lazakidou, J. Braun, T. Tolxdorff, Design & Implementation of a User-Friendly Information System for Surgery Wards, Proceedings of the 18th International Conference EuroPACS 2000, Graz  (Austria), 21-23 Sept. 2000, p. 366-368.

7) A. Daskalaki, A. Lazakidou, C. Philipp, C. Jacob, and H.-P. Berlien, Use of an Intranet-based Electronic Patient Record System in  Laser Medicine, Proceedings of the 5th World Congress of the Internet in Medicine MEDNET 2000, Brussels (Belgium), 23-26 Nov. 2000, IOS Press, ISBN 1-58603-146-5, p. 226-227. 

8) A. Daskalaki, A. Lazakidou, C. Philipp, C. Jacob, and H.-P. Berlien, Introducing Electronic Health Record into Laser Medicine, Proceedings of the MEDICON 2001 (IX Mediterranean Conference on Medical and  Biological Engineering and Computing), Pula (Croatia), 12-15 June 2001, p. 1088-1089.

9) A. Lazakidou, A. Andreou, Analysing Social Interaction and Usability of Medical Informatics: The Case of the Aristophanes System, Proceedings of the MEDICON 2001 (IX Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing), Pula (Croatia), 12-15 June 2001, p. 1077-1079.

10) A. Andreou, A. Lazakidou, Incorporating Human-Computer Interaction and Social Factors in a Medical Records System, Proceedings of the PC/HCI 2001 (Panhellenic Conference with International Participation in Human Computer Interaction), Patra (Greece), 7-9 December 2001, p. 403-404. 

11) I. Evangelou, D. Hadjimitsis, A. Lazakidou, C. Clayton, Data Mining and Knowledge Discovery in Complex Image Data using Artificial Neural Networks, 17th International Conference on Logic Programming ICLP 2001, Workshop Proceedings on Complex Reasoning on Geographical Data, Paphos (Cyprus), 26 Nov.-1 December 2001. 

12) D. Hadjimitsis, I. Evangelou, A. Lazakidou, C. Clayton, Unsupervised Classification of Remotely Sensed Images Using Self-Organizing Maps, Proceedings of the 20th IASTED International Conference Applied Informatics (AI 2002), Innsbruck (Austria), 18-21 February 2002.

13) I. Evangelou, D. Hadjimitsis, A. Lazakidou, C. Clayton, Effective Use of Artificial Neural Networks for Mapping Land-Cover Changes in Remotely-Sensed Images, Proceedings of the ESANN 2002 (10th European Symposium on Artificial Neural Networks), Bruges (Belgium), 24-26 April 2002.

14) I. Evangelou, A. Lazakidou, S. Golding, Distributed 3D and 4D Volume Rendering and Visualization for a Teleradiology Services Network, Proceedings of the Teleradiology and Electronic Health Scientific Meeting, London (UK), 5-7 February 2002.

15) I. Evangelou, S. Golding, N. Nicklin, D. Dobson, N. Cowan, A. Lazakidou, Integrating 3D Imaging into PACS Environment, Proceedings of the 20th International Conference EUROPACS 2002, Oulou (Finland), 5-7 September 2002.

16) A. Lazakidou, I. Evangelou, S. Golding, D. Hadjimitsis, S. Watt-Smith, An Integrated Data Model for Maxillofacial Surgery Planning: The Case of HELPIS System, Proceedings of the 2nd European Medical & Biological Engineering Conference, Vienna (Austria), 4-8 December 2002, ISBN 3-901351-62-0, p. 1070-1072. 

17) I. Evangelou, N. Cowan, S. Golding, A. Lazakidou, An Interactive Web-based System for Uterine Fibroid Embolisation (UFE) Facilitating Education, Patient Information, Pre-Assessment and Follow-Up, Proceedings of the 7th Annual World Conference on the Internet and Medicine MEDNET 2002, Amsterdam (The Netherlands), 4-7 December 2002, p. 487-488. 

18) I. Evangelou, S. Golding, D. Dobson, N. Nicklin, A. Lazakidou, S. Watt-Smith, The "Screen Real Estate" problem in a filmless PACS environment, Proceedings of the 15th European Congress of Radiology ECR 2003, Vienna (Austria), 7-11 March 2003.

19) I. Evangelou, S. Golding, N. Nicklin, S. Watt-Smith, A. Lazakidou, 3D Imaging of the Paranasal Sinuses and Nasal Cavity in Computed Tomography, Proceedings of the 15th European Congress of Radiology ECR 2003, Vienna (Austria), 7-11 March 2003.

20) I. Evangelou, S. Golding, N. Nicklin, H. Nwume, S. Watt-Smith, A. Lazakidou, A Novel Approach for Assessing Image Quality in Computed Tomography, Proceedings of the UK Radiological Congress UKRC 2003, Birmingham (UK), 15-17 June 2003, p. 31.

21) A. Lazakidou, I. Evangelou, S. Bisdas, VIBOOK-MS: Virtual Informatics Book for Medical Students, Proceedings of the International Conference on Medical Informatics & Engineering MEDINF' 2003, Craiova (Romania), 9-11 Oct. 2003.

22) A. Lazakidou, S. Bisdas, I. Evangelou, VIMEDIGAL: Virtual Medical Images Gallery for Medical Education, Proceedings of the Intern. Conf. on Medical Informatics & Engineering MEDINF' 2003, Craiova (Romania), 9-11 Oct. 2003.

23) D. Hadjimitsis, I. Evangelou, A. Lazakidou, C. Clayton, Unsupervised Classification of Remotely Sensed Images Using Self-Organizing Maps for Mapping Land-Cover Changes, Proceedings of RSPSoc' 2003: Scales and Dynamics in  Observing the Environment (CD-Version), ISBN: 0-946226-32-6, Nottingham (UK), 10-12 Sept. 2003.

24) A. Lazakidou, S. Bisdas, C. Ilioudi, Innovations in Health and Biomedical Informatics Education, Proceedings of the 2nd Congress  for Biomedical Research 2003, German-Greek Academy, Scientific Institution for Biomedical Research, Chania (Crete), 5-7 October 2003, p. 20.

25) C. Ilioudi, A. Lazakidou, I. Evangelou, S. Bisdas, The V-Trainer System: An Innovative Virtual Training System in Health and Biomedical Informatics for Healthcare Professionals, Proceedings of the 8th World Congress on the Internet in Medicine MEDNET' 2003, Palexpo (Geneva), 4-7 December 2003.

26) S. Bisdas, M. Verink, M. Stieve, A. Lazakidou, I. Evangelou, H. Becker, Three Dimensional Imaging of the Nasal Cavity and Paranasal Sinuses, Proceedings of the Special Mini-Symposium BIOHEMED' 04 [Computer Applications in Biomedicine, Health Care & Medicine] within the context of the 4th WSEAS International Conference ISA'04, Miami, Florida (USA), 21-23 April 2004. 

27) L. Poultsides, P. Vlastarakos, K. Malizos, D. Fotiadis, N. Goulas, A. Lazakidou, Potential Benefits and Functionalities of a Clinical Information System for Orthopaedic Department, Proceedings of the International Workshop EDUHEL' 04 [Advanced Technologies for EDUcation & HEaLth], 8th WSEAS Intern. Conf. on Computers, Vouliagmeni, Athens (Greece), 12-15 July 2004. 

28) C. Ilioudi, A. Lazakidou, A. Andreou, Study of Social, Ethical and Human-Computer Interaction Aspects of the MEDARIST II System, Proceedings of the Special Session HEDMIT' 04 [HEalth Data Management & Information Technology] within the context of the 4th WSEAS Intern. Conference on Applied Informatics & Communications (AIC' 04), Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands (Spain), 17-19 December 2004.

29) N. Giannakakis, E. Poravas, A. Lazakidou, Usefulness of the Virtual Private Networks in Health Sector, Proceedings of the WSEAS Internat. Conference on Cellular and Molecular Biology, Biophysics & Bioengineering, Vouliagmeni, Athens (Greece), 15-17 July 2005.

30) D. Hadjimitsis, I. Evangelou, A. Retalis, A. Lazakidou, C. Clayton, Classification of LANDSAT Images for Land-Cover Changes using an Unsupervised Neural Network Algorithm, Proceedings of the 2005 WSEAS International Conference on Remote Sensing (REMOTE’05), Venice (Italy), 2-4 November 2005.

31) A. Lazakidou, A. Daskalaki, K. Siassiakos, Study of a Mixed Learning Technology Approach for Distance Health & Biomedical Informatics Education: The V-Trainer Pro System, Proceedings of the 2006 WSEAS International Conference on Mathematical Biology & Ecology (MABE' 06), Miami, Florida (USA), 18-20 January 2006.

32) D. Hadjimitsis, K. Themistokleous, A. Lazakidou, Utilizing Geographical Information (GIS) and Satellite Remote Sensing Analysis for Integrated Planning: A Case Study of Paphos District Area - UNESCO World Heritage Town (Paphos, Cyprus), 21st CIPA Intern. Symposium, Athens (Greece), 1-6 October 2007.

33) Γ. Καϊμακάμης, Κ. Σιασιάκος, Δ. Τζαναβάρης, Α. Λαζακίδου, Πρόταση Αξιολόγησης Προσφορών Υπηρεσιών Φύλαξης και Καθαριότητας στα Ελληνικά Νοσοκομεία, Πρακτικά 21ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας, Θέμα Συνεδρίου: Λήψη Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας, Αθήνα, 28-30 Μαϊου 2009, ΙSBN: 978-960-87277-4-8, σελ. 105-113.

 34) Σ. Ηλιούδη, Α. Λαζακίδου, Μ. Τσιρώνη, Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων για τη Μέτρηση Ικανοποίησης Ασθενών από την Παρεχόμενη Νοσηλευτική Φροντίδα, 37ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΕΣΝΕ, Χαλκιδική, 3-6 Μαϊου 2010.

35) Δ. Τζαναβάρης, Α. Λαζακίδου, Μ. Τσιρώνη, Η Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Οικονομική Διαχείριση των Δημόσιων Νοσοκομείων, 37ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΕΣΝΕ, Χαλκιδική, 3-6 Μαϊου 2010.

36) Stamatia Ilioudi, Athina Lazakidou, Konstantinos Siassiakos, Maria Tsironi, The Impact of E-commerce on Health Care: Service Quality and Customer Satisfaction, accepted to be presented in the Networking and Electronic Commerce Research Conference (NAEC’ 2011), Riva del Garda, Italy, 13-16 October 2011.

37) Stamatia Ilioudi, Athina Lazakidou, Maria Tsironi, Patient Satisfaction Evaluation of Healthcare Services Using New Technologies, 4th Panhellenic Conference on Biomedical Technologies (ELEVIT’ 2012), Athens, 20-21 January 2012.

38) Athanasios Ioannou, Athina Lazakidou, Konstatinos Ioannou, Use of TETRA Networks in Crisis Situations for Health Information Transfer, 4th Panhellenic Conference on Biomedical Technologies (ELEVIT’ 2012), Athens, 20-21 January 2012.

39) Παναγιώτης Μπρεζεράκος, Παναγιώτης Πρεζεράκος, Αθηνά Λαζακίδου, Αικατερίνη Καστανιώτη, Σοφία Ζυγά, Ιωάννα Γκριτζάνη, Διερεύνηση του Βαθμού Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Επαγγελματιών Υγείας Επαρχιακού Δημόσιου Νοσοκομείου,  5ο Πανελλήνιο και 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΕΝΝΕ’ 2012, Κέρκυρα, 10-13 Μαϊου 2012.

40) Σταματία Ηλιούδη, Αθηνά Λαζακίδου, Μαρία Τσιρώνη, Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής για τη Μέτρηση Ικανοποίησης Ασθενών από τις Υπηρεσίες Υγείας, 5ο Πανελλήνιο και 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΕΝΝΕ’ 2012, Κέρκυρα, 10-13 Μαϊου 2012.

41) Ευάγγελος Νικολαϊδης, Αθηνά Λαζακίδου, Σοφία Ζυγά, Ανδρέα Πάολα Ρόχας Χιλ, Μελέτη Ικανοποίησης και Προσδοκιών Ασθενών σε Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 5ο Πανελλήνιο και 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΕΝΝΕ’ 2012, Κέρκυρα, 10-13 Μαϊου 2012.

42) Βασιλική Αδάμη, Αθηνά Λαζακίδου, Μαρία Τσιρώνη, Ανδρέα Πάολα Ρόχας Χιλ, Μελέτη Ικανοποίησης Ασθενών από τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ελληνικού Δημόσιου Νοσοκομέιου, 5ο Πανελλήνιο και 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΕΝΝΕ’ 2012, Κέρκυρα, 10-13 Μαϊου 2012.

43) Αδαμαντία Περδικέα, Παναγιώτης Πρεζεράκος, Αθηνά Λαζακίδου, Αθανάσιος Νικολέντζος, Δάφνη Καϊτελίδου, Διαχείριση Συγκρούσεων στο Νοσηλευτικό και Ιατρικό Προσωπικό δυο Επαρχιακών Δημόσιων Γενικών Νοσοκομείων, 39ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο Ε.Σ.Ν.Ε, Βόλος, 15-18 Μαϊου 2012.

44) Σταματία Ηλιούδη, Αθηνά Λαζακίδου, Μαρία Τσιρώνη, Ένα Ευέλικτο Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Ικανοποίησης Ασθενών για Κινητές και Φορητές Συσκευές, ELEVIT’2013, Aθήνα, 4-6 Απριλίου 2013.

45) Ελευθερία Ζαφείρη, Σοφία Ζυγά, Αθηνά Λαζακίδου, H Διερεύνηση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Εργαζομένων σε Υπηρεσίες Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων στην Αθήνα, 40ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος, Αθήνα, 14-16 Μαϊου 2013.

46) Σταματία Ηλιούδη, Αθηνά Λαζακίδου, Μαρία Τσιρώνη, Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Μέτρηση Ικανοποίησης Νοσηλευόμενων Ασθενών από τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας, 6ο Πανελλήνιο & 5ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο (ΕΝΕ΄2013), Λευκάδα, 23 – 26 Μαΐου 2013.

47) P. Varoutsou, P. Prezerakos, A. Lazakidou, K. Karathanasi, M. Malliarou, S. Zyga,   Dialysis Nurses Ecological Behavior, Oral Presentation, 18th Congress of Balkan Military Medical Committee, Istanbul, 23-26 May 2013.

48) Georgia Zacharopoulou, Panagiotis Prezerakos, Sophia Zyga, Athina Lazakidou, Measuring the burden of family caregivers of elderly with dementia and use of ICT in the management of home care, 1st International Conference of Community & Public Health Nursing: Research, Education & Practice, Athens, 14-16 November 2013.

49) George Lampropoulos, Styliani Tziaferi, Sophia Zyga, Athina Lazakidou, Assesing participants satisfaction of performing the program “Help at Home” of the Municipality of Megalopolis in Peloponnese, 1st International Conference of Community & Public Health Nursing: Research, Education & Practice, Athens, 14-16 November 2013.

50) Νικόλαος Καπετανέας, Κατερίνα Καστανιώτη, Αθηνά Λαζακίδου, Παναγιώτης Πρεζεράκος, Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Οργανωσιακής Κουλτούρας στα Γραφεία Προμηθειών της ΕΠΥ, των ΔΥΠΕ και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ της Χώρας, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Athens Hilton, 5-7 Δεκεμβρίου 2013.

51) Γεωργία Ζαχαροπούλου, Βασιλική Ζαχαροπούλου, Παναγιώτης Πρεζεράκος, Σοφία Ζυγά, Αθηνά Λαζακίδου, Mέτρηση της Επιβάρυνσης των Οικογενειακών Φροντιστών Ηλικιωμένων Ασθενών με Άνοια και Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής στη Διαχείριση της Κατ’οίκον Φροντίδας,  12ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, Σπάρτη, 5-6 Δεκεμβρίου 2014.

52) Βασιλική Ζαχαροπούλου, Γεωργία Ζαχαροπούλου, Αθηνά Λαζακίδου, Σοφία Ζυγά, Μαρία Τσιρώνη, Παναγιώτης Πρεζεράκος, Διερεύνηση Καταθλιπτικών Εκδηλώσεων σε Έφηβους Μαθητές των Λυκείων Μεγαλόπολης, 12ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, Σπάρτη, 5-6 Δεκεμβρίου 2014.

53) Δημήτριος Τσορομώκος, Παναγιώτης Πρεζεράκος, Στυλιανή Τζιαφέρη, Αθηνά Λαζακίδου, Διερεύνηση των Γνώσεων και Στάσεων των Επαγγελματιών Υγείας σχετικά με τη Χρήση Υπολογιστών, 12ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, Σπάρτη, 5-6 Δεκεμβρίου 2014.

54) Γεωργία Ζαχαροπούλου, Βασιλική Ζαχαροπούλου, Αθηνά Λαζακίδου, Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Διαχείριση της Κατ’οίκον Φροντίδας, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής: Προκλήσεις στη Φροντίδα των Ηλικιωμένων στην Ελλάδα της Κρίσης, Αθήνα, 26-28 Φεβρουαρίου 2015.

55) Δ. Τσορομώκος, Ζ. Δερμάτης, Ε. Χαραμή και Α. Λαζακίδου, Περιγραφή Συστήματος Παρακολούθησης των Ιατρικών Αερίων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας-Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων, 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 6-8 Μαϊου 2015.

56) Δ. Τσορομώκος, Ζ. Δερμάτης και Α. Λαζακίδου, Πληροφοριακό Σύστημα για τη Λογοδοσία των Επαγγελματιών Υγείας και την Οικονομική Διαχείριση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 6-8 Μαϊου 2015.

57) Δ. Τσορομώκος, Ζ. Δερμάτης, Ε. Χαραμή και Α. Λαζακίδου, Αξιοποίηση των GIS στην Υγεία: Πιλοτική Εφαρμογή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Aθήνα, 7-8 Μαϊου 2015.

58) Σοφία Μπαλτά, Αθηνά Λαζακίδου, Η Διερεύνηση της Αποδοχής του Νεόυ Συστήματος Τηεϊατρικής της Vodafone σε Συνεργασία με την Vidavo στην 7η Υ.Πε Κρήτης από τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Ασθενέις, 4o Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία και Τηλεματικές Εφαρμογές», Αθήνα, 14 Μαρτίου 2015.

59) Β. Ζαχαροπούλου, Γ. Ζαχαροπούλου, Ν. Καραγιαννίδης, Ζ. Δερμάτης, Α. Λαζακίδου, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Υπηρεσία Ασθενών με Άνοια στην Κοινότητα, 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 6-8 Μαϊου 2015.

60) D. Tsoromokos, Z. Dermatis, A. Lazakidou, Information System for Nursing Handover, 13th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH’ 2015), Athens, 9-11 July 2015.

61) D. Tsoromokos, F. Gozadinos, N. Tsaloukidis, A. Lazakidou, Utilizing Geographical Information Systems in Healthcare, 13th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH’ 2015), Athens, 9-11 July 2015.

62) F. Gozadinos, D. Tsoromokos, N. Tsaloukidis, A. Konstantinopoulou, A. Lazakidou, Utilizing Geographical Information Systems to Manage Hospital Infections, 13th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH’ 2015), Athens, 9-11 July 2015.

63) A. Konstantinopoulou, D.Tsoromokos, S. Ilioudi, A. Lazakidou and P. Prezerakos, Organizational Commitment and Job Satisfaction in Greek Hospitals, 13th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH’ 2015), Athens, 9-11 July 2015.

64) A. Konstantinopoulou, D. Tsoromokos, N. Tsaloukidis, A. Lazakidou, P. Prezerakos,      Job Satisfaction and Organizational Commitment of Hospital Nursing Staff in Greek Hospitals, 6th International FOHNEU Congress New Occupational Health Horizons, Rotterdam, The Netherlands, 16-18 March 2016.

65) F. Gozadinos, D. Tsoromokos, n. Tsaloukidis, A. Konstantinopoulou, Z. Dermatis, A. Lazakidou, Design of a Useful Information System Specialized for Control, Registry and Financial Management of Nosocomial Infections for Better Work Hospital Administration: The LIMOXIS System, 6th International FOHNEU Congress New Occupational Health Horizons, Rotterdam, The Netherlands, 16-18 March 2016.

66) D. Tsoromokos, N. Tsaloukidis, F. Gozadinos, A. Konstantinopoulou, Z. Dermatis, A. Lazakidou, Digital Pen and Paper (DPP) in Nursing Handover for Better Work Organization of Nursing Staff, 6th International FOHNEU Congress New Occupational Health Horizons, Rotterdam, The Netherlands, 16-18 March 2016.

67) Δ. Τσορομώκος, Φ. Γοζαδίνος, Ν. Τσαλουκίδης, Ζ. Δερμάτης, Αθηνά Λαζακίδου, Αξιοποίηση Πρωτοποριακής Τεχνολογίας για την Αυτοματοποίηση και Απλοποίηση των Διαδικασιών ενός Νοσηλευτικού Ιδρύματος, 9ο Πανελλήνιο & 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε, Καλαμάτα, 19 – 22 Μαΐου 2016.

68)  Ζ. Δερμάτης, Δ. Τσορομώκος, Φ. Γοζαδίνος, Ν. Τσαλουκίδης, Α. Λαζακίδου, Αξιοποίηση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) στην Τρίτη Ηλικία, 9ο Πανελλήνιο & 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε, Καλαμάτα, 19 – 22 Μαΐου 2016.

69) N. Tsaloukidis, D. Tsoromokos, Z. Dermatis, F Gozadinos, V. Michopoulou, A. Lazakidou, E-learning in Basic Life Support (BLS), 14th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH’ 2016), poster, Athens, 1-3 July, 2016.

70) Z. Dermatis, D. Tsoromokos, N. Tsaloukidis, G. Zacharopoulou, A. Lazakidou, Measuring Quality of Life in the Elderly Using GIS Technology, 14th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH’ 2016), poster, Athens, 1-3 July, 2016.

71) N. Tsaloukidis, D. Tsoromokos, Z. Dermatis, F. Gozadinos, V. Michopoulou, A. Lazakidou, Geographical Recording and Distribution of Trainers and Trainees in Basic Life Support (BLS) Using Geographic Information Systems, 14th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH’ 2016), poster, Athens, 1-3 July, 2016. *BEST POSTER AWARD*