ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α. Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο

 • 01/2004-06/2007, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Διαπανεπιστημιακό/Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα 1: Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα 2: Πληροφορική Υγείας, Μάθημα: Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων

 • 10/2009-06/2015, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Νοσηλευτικής), Π.Μ.Σ "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας & Διαχείριση Κρίσεων", Κατεύθυνση: Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Μάθημα: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

 • 09/2015-02/2016, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Π.Μ.Σ "Πολιτική Υγείας & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας", Θ.Ε: E-Health & Πολιτική Υγείας

 • 02/2016-07/2016, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), Π.Μ.Σ "Οικονομική Ανάλυση", Μάθημα: Οικονομικά της Υγείας
 • 02/2016-07/2016, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), Π.Μ.Σ "Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων", Μάθημα: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • 10/2015-02/2018, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) και Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών), Διατμηματικό Π.Μ.Σ "Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση", Μάθημα: Διαχείριση Επιχειρηματικών Βάσεων Δεδομένων
 • 11/2017-07/2019,  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Συντονίστρια και Μέλος ΣΕΠ στη Θ.Ε ΔΜΥ60, Π.Μ.Σ "Διοίκηση Μονάδων Υγείας", Θ.Ε: Οικονομική & Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας (ΔΜΥ60)
 • 10/2019-07/2020,  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μέλος ΣΕΠ στη Θ.Ε ΔΜΥ60, Π.Μ.Σ "Διοίκηση Μονάδων Υγείας", Θ.Ε: Οικονομική & Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας (ΔΜΥ60).
 • 10/2018-02/2019, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) Π.Μ.Σ "Οικονομία, Άμυνα & Ασφάλεια", Μάθημα: Μεθοδολογίες Λήψης Αποφάσεων: Θεωρία & Εφαρμογές
 • 10/2019-02/2020, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) Π.Μ.Σ "Οικονομία, Άμυνα & Ασφάλεια", Μάθημα: Μεθοδολογίες Λήψης Αποφάσεων: Θεωρία και Εφαρμογές.

Β. Διδασκαλία σε Προπτυχιακό Επίπεδο

 • 09/2000-06/2002, Επισκέπτρια Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής, Λευκωσία, Κύπρος

 • 09/2001-06/2002, Επισκέπτρια Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (πρώην Intercollege), Tμήμα Πληροφορικής, Λευκωσία, Κύπρος

 • 06/2002-06/2005, Διδάσκουσα βάσει Π.Δ. 407, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πειραιάς

 • 09/2002-05/2009, Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π-ΙΙ (Πληροφορικής), Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς

 • 09/2005-06/2007, Διδάσκουσα βάσει Π.Δ. 407, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιάς

 • 09/2002-06/2007, Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Βάρη

 • 09/2004-06/2008, Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό, Σχολή Nαυτικών Δοκίμων, Πειραιάς

 • 09/2008-06/2009, Διδάσκουσα βάσει Π.Δ. 407, Σχολή Nαυτικών Δοκίμων, Πειραιάς

 • 09/2008-05/2009, Διδάσκουσα βάσει Π.Δ. 407, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σπάρτη

 • 05/2009-07/2013, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σπάρτη

 • 08/2013-07/2015, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σπάρτη

 • 07/2015-05/2019, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης & Πληροφορικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τρίπολη (ΦΕΚ. 653/07.07.2015)

 • 06/2019-σήμερα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τρίπολη (ΦΕΚ. 944/04.06.2019)

lazakidou page22

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ