ΕΡΕΥΝA

Η Δρ. Αθηνά Λαζακιδου είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας & Οικονομικών Υγείας (DigiTHEA Lab)Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ακόλουθες περιοχές:

  • Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση Νοσοκομείου
  • Οικονομικά της Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας
  • Eφαρμογές Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
  • Εφαρμογές Τηλεϊατρικής & Τηλεφροντίδας
  • Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)

 

 

lazakidou page22

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ