ΕΡΕΥΝA

H Δρ. Αθηνά Λαζακίδου είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας (Digithea Lab) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ακόλουθες περιοχές:

 

  • Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

  • Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 

  • Βάσεις Δεδομένων

  • Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση Νοσοκομείου

  • Οικονομικά της Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

  • Eφαρμογές Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

  • Εφαρμογές Τηλεϊατρικής & Τηλεφροντίδας

  • Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) στην Υγεία και σε άλλους Τομείς

ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ