ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1) A. Daskalaki, A. Lazakidou, C. Philipp, C. Jacob, and H.-P. Berlien, Use of an Intranet-based Electronic Patient Record System in Laser Medicine, Technology and Healthcare, Vol. 8, Issue 3-4, IOS Press, ISSN 0928-7329, 226-227, 2000. 

2) A. Daskalaki, A. Lazakidou, C. Philipp, C. Jacob, H.-P. Berlien, Introducing Electronic Health Record into Laser Medicine, Med. Inform., Vol. 5, ISSN 1330-1799, p. 85-86, 2001. 

3) A. Lazakidou, A. Andreou, Analysing Social Interaction and Usability of Medical Informatics: The Case of the Aristophanes System, Med. Inform., Vol. 5, ISSN 1330-1799, p. 74-76, 2001.

4) I. Evangelou, A. Lazakidou, S. Golding, S. Watt-Smith, DIstributed Network Environment (DINE) for a Teleradiology Services Network, European Journal of Medical Research, Vol. 7, Suppl. I, ISSN 0949-2321, p. 22, 2002.

5) I. Evangelou, N. Cowan, S. Golding, A. Lazakidou, An Interactive Web-based System for Uterine Fibroid Embolisation (UFE) Facilitating Education, Patient Information, Pre-Assessment and Follow-Up, Technology and Healthcare, Vol. 10, Number 6, IOS Press, ISSN 0928-7329, 487-488, 2002.

6) A. Lazakidou, Informatics in the area of Healthcare, published paper, Medicine.gr Journal, Vol. 14, 2 Apr. 2002, http://www.medicine.gr/mo/journal/topic/?id=83

7) S. Bisdas, M. Verink, M. Stieve, A. Lazakidou, I. Evangelou, H. Becker, Three Dimensional Imaging of the Nasal Cavity and Paranasal Sinuses, Journal WSEAS Transactions on Computers, Issue 5, Volume 3, ISSN 1109-2750, p. 1241-1246, 2004.

8) L. Poultsides, P. Vlastarakos, K. Malizos, D. Fotiadis, N. Goulas, A. Lazakidou, Potential Benefits and Functionalities of a Clinical Information System for Orthopaedic Department, Journal WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 1, Volume 1, ISSN 1790-0832, p. 608-612, 2004.  

9) C. Ilioudi, A. Lazakidou, A. Andreou, Study of Social, Ethical and Human-Computer Interaction Aspects of the MEDARIST II System, Journal WSEAS Transactions on Computers, Issue 6, Volume 3, ISSN 1109-2750, p. 2108-2112, 2004. 

10) D. Hadjimitsis, I. Evangelou, A. Retalis, A. Lazakidou, C. Clayton, Classification of LANDSAT Images for Land-Cover Changes using an Unsupervised Neural Network Algorithm, Journal WSEAS Transactions on Signal Processing, Issue 2, Volume 1, ISSN 1790-5022, November 2005.

11) N. Giannakakis, E. Poravas, A. Lazakidou, Usefulness of Virtual Private Networks in Health Sector, Journal WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 12, Volume 2, ISSN 1790-0832, p. 2131-2137, December 2005.

12) K. Siassiakos, A. Lazakidou, G. Lazakidou-Kafetzi, The IPOEE-MED Solution: A Web-based Educational Environment for Medicine, in English, Elektrotechnik & Informationstechnik (e&i) by Springer Wien/New York, Special Issue "New Computing in Medical Informatics & Health Care", ISSN 0932-383X, p. 140-143, April 2006.

13) G. Mavrommatis, A. Lazakidou, K. Siassiakos, G. Lazakidou-Kafetzi, Αn Educational Help Desk Model for Mobile Environments, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 6, Volume 3, ISSN 1790-1979, p. 469-474, June 2006.

14) K. Siassiakos, I. Sagias, A. Lazakidou, G. Mavrommatis , G. Lazakidou-Kafetzi ,Applied Policies for Lifelong Learning in Greece: The Opportunity of E-Learning for Large Adult Populations, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 6, Volume 3, ISSN 1790-1979, p. 461-468, June 2006.

15) G. Lazakidou-Kafetzi, K. Siassiakos, A. Lazakidou, G. Mavrommatis, Intercultural Competence via Collaborative Tools, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 6, Volume 3, ISSN 1790-1979, p. 457-460, June 2006.

16) K. Siassiakos, I. Sagias, A. Lazakidou, G. Mavrommatis, G. Lazakidou-Kafetzi, Implementing Lifelong Learning Strategies for Adult Education in Greece, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 7, Volume 3, ISSN 1790-1979, p. 710-717, July 2006.

17) G. Mavrommatis, A. Lazakidou, K. Siassiakos, G. Lazakidou-Kafetzi, Learning Processes for Crisis Management, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 7, Volume 3, ISSN 1790-1979, p. 657-661, July 2006.

18) G. Lazakidou-Kafetzi, K. Siassiakos, A. Lazakidou, G. Mavrommatis, Computer-Mediated Collaborative Learning Applications for Intercultural Interaction, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 7, Volume 3, ISSN 1790-1979, p. 705-709, July 2006.

19) Spyros Panetsos, Konstantinos Siassiakos, Athina Lazakidou, Adaptive Instruction in Adaptive Educational Hypermedia Systems, Journal WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Journal, Issue 11, Volume 3, ISSN 1790-1979, p. 997-1001, November 2006.

20) D. Hadjimitsis, L. Toulios, P. Vryonides, P. Papadopoulos, C. Clayton, A. Lazakidou, Satellite Remote Sensing for Water Quality Assessment and Monitoring - An Overview on Current Concepts, Deficits and Future Tasks, Journal WSEAS Transactions on Signal Processing, Issue 1, Volume 3, ISSN 1790-5022, p. 67-71, January 2007.

21) S. Bisdas, Dennis L.H. Cheong, Athina Lazakidou , Markus C.K. Tan, T.S. Koh, T. J. Vogl, M. Baghi, Dynamic Contrast-enhanced CT of Head and Neck Tumors: Perfusion Measurements Using a Distributed-Parameter Tracer Kinetic Model, Journal of Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Elsevier Science,  ISSN 0168-9002, Issue 2, Volume 569, p. 577-580, Dec. 2006.

22) Stamatia Ilioudi, Athina Lazakidou, Principles and Effects of Electronic Communication Systems between Healthcare Providers and Managed Care Organizations, International Journal of Εlectronic Healthcare, ISSN (Online): 1741-8461, ISSN (Print): 1741-8453, Vol. 3, Nr. 4, pp. 468-478, 2007.

23) Georgia Lazakidou-Kafetzi, Athina Lazakidou, Konstantinos Siassiakos, Computer Supported Collaborative Work Systems and Communication Services in Health, International Journal of Healthcare Technology and Management,Special Issue:Learning Environments in Health Sciences, ISSN (Online): 1741-5144, ISSN (Print): 1368-2156, Vol. 9, Nr. 2, pp. 127-135, 2008.

24) Konstantinos Siassiakos, Stamatia Ilioudi, Athina Lazakidou, Simulation and Learning Environments in Health Care, International Journal of Healthcare Technology and Management, ISSN (Online): 1741-5144, ISSN (Print): 1368-2156, Vol. 9, Nr. 2, pp. 155-166, 2008.

25) Γεωργία Λαζακίδου-Καφετζή, Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Αθηνά Λαζακίδου, Aξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών για Αποτελεσματική Μαθηματική Εκπαίδευση, Επιστημονικό Περιοδικό «Αστρολάβος», εκδίδεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Τεύχος 7, σελ. 75-91, 2007.

26) Αθηνά Λαζακίδου, Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Ηλεκτρονικά Συστήματα Υγείας και Εφαρμογές Τηλεϊατρικής στη Ναυσιπλοϊα, Επιστημονικό Περιοδικό «Ναυσίβιος Χώρα», εκδίδεται από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 2008.

27) Athina Lazakidou, Stamatia Ilioudi, Konstantinos Siassiakos, Electronic Customer Relationship Management Applications and Consumer Trust in E-Commerce, International Journal of Electronic Customer Relationship Management, ISSN (Online): 1750-0672, ISSN (Print): 1750-0664, Vo. 2, No. 3, pp. 262-275, 2008.

28) Evangelos Pournaras, Athina Lazakidou, Trust and Innovativeness in Virtual Organisations, International Journal of Business Innovation and Research, ISSN (Online): 1751-0260, ISSN (Print): 1751-0252, Vol. 2, Nr. 3, pp. 262-274, 2008.

29) Stamatia Ilioudi, Athina Lazakidou, Maria Tsironi, Information and Communication Technologies for Better Patient Self-Management and Self-Efficacy, International Journal of Electronic Healthcare, Special Issue: “Trends in Personalized E-Health”, ISSN: 1741-8453, Vol. 5, Nr. 4, pp. 327-339, 2010.

30) Athina Lazakidou, Georgia Lazakidou-Kafetzi and Konstantinos Siassiakos, Tools of Electronic Communication and Evaluation of Personalized Medical Education in Adaptive Educational Environment, International Journal of Education and Information Technologies, Issue 1, Vol. 4, 2010.

31) Alexios-Patapios Kontis, Konstantinos Siassiakos, Georgios Kaimakamis, Athina Lazakidou, E-Commerce Application Study and Complementary Services in the Sector of Laboratory Diagnostics Based on Consumers’ Opinion, International Journal of Electronic Healthcare, ISSN: 1741-8453, Vol. 5, Nr. 4, pp. 425-436, 2010.

32) Athina Lazakidou, Konstantinos Siassiakos, Collaborative Technologies and Applications, International Journal of Collaborative Enterprise, International Journal of Collaborative Enterprise, Vol. 2, No. 1, pp. 2-15, 2011.

33) Athina Lazakidou, Stamatia Ilioudi, Maria Tsironi, Patient Satisfaction as Part of Quality Assurance in E-health, International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare 1(1), pp. 1-12, 2012.

34) Athina Lazakidou, Dimitra Iliopoulou, Useful Applications of Computers and Smart Mobile Technologies in the Health Sector, Journal of Applied Medical Sciences, ISSN: 2241-2328 (print version), 2241-2336 (online), Scienpress Ltd,Vol. 1, No.1, pp. 27-60, 2012.

35) Petros Toumpaniaris, Athina Lazakidou, Dimitrios Koutsouris, Methods for the Evaluation of Right Ventricular Volume Using Ultrasound on a Catheter in Intensive Care Unit, International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies, Vol. 2, Issue 1, 2013.

36Stamatia Ilioudi, Athina Lazakidou and Maria Tsironi, Importance of Patient Satisfaction Measurement and Electronic Surveys: Methodology and Potential Benefits,  International Journal of Health Research and Innovation, Vol. 1, No. 1, 2013, 67-87 ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online) Scienpress, 2013.

37George E. Karagiannis, Lida Tzachani, Vasileios Stamatopoulos, Athina Lazakidou, Dimitra Iliopoulou, Maria Petridou, Michael A. Gatzoulis, Users’ Perception towards the “Safe Medication through Pharmacovigilance and Compliance Monitoring (PharmacoV)” ServiceInternational Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies, Vol. 2, Issue 1, 2013.

38) Sofia Zyga, Panagiota Baroutsou, Panagiotis Prezerakos, Athina Lazakidou, Maria Rekliti, Maria Malliarou, Study on Ecological Awareness and Performance of Nursing Personnel in Dialysis Units, International Journal of Advanced Nursing Studies, Vol. 2, Nr. 2,ISSN 2227-488X, pp. 80-87, 2013.

39) Athina Lazakidou, Maria Petridou, Dimitra Iliopoulou, Computational Modeling and Simulations in Life Sciences, International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies, Vol. 2, Issue 2, 2013.

40) Αθανασία Κωνσταντινοπούλου, Ευφροσύνη Κρεσταινίτη, Σοφία Ζυγά, Αθηνά Λαζακίδου, Δήμητρα Ιορδάνογλου, Αγγελική Δρελιώζη, Παναγιώτης Πρεζεράκος, Διερεύνηση της Oργανωσιακής Δέσμευσης του Νοσηλευτικού Προσωπικού σε Δύο Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 2013.

41) A. Lazakidou, A. Ioannou, K. Ioannou and F. Kitsios, Use of TETRA Networks in Crisis Situations for Health Information Transfer,International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare, DOI: 10.4018/IJRQEH, ISSN: 2160-9551, Volume 3, Issue 1,  2014.

42) Stamatia Ilioudi, Athina Lazakidou, Maria Tsironi, Development of a Paper-based Questionnaire to Measure Patients’ Satisfaction from Healthcare Services, International Journal of Health Research and Innovation, Vol. 1, No. 1, 2014, 67-87 ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online) Scienpress, 2014.

43) Δ. Τσορομώκος, Π. Πρεζεράκος, Σ. Τζιαφέρη, Α. Λαζακίδου, Διερεύνηση των Γνώσεων και Στάσεων των Επαγγελματιών Υγείας σχετικά με τη Χρήση Υπολογιστών με τη Βοήθεια Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2014.

44) Petros Toumpaniaris, Dimitra Iliopoulou, Athina Lazakidou, Nikos Katevas, Dimitris Koutsouris, A Survey for Chronic Diseases Management and the Related Sensors in the Ambient Assisted Living Environment, International Journal of Health Research and Innovation, Vol. 2, No. 1, 2014, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), pp. 65-84, 2014.

45) Kleopatra Alamantariotou, Athina Lazakidou, Anastasia Topalidou, Georgia Kontosorou, Maria Tsouri, Michaela Michel-Schuldt and Charalambos Samantzis, Collective Intelligence for Knowledge Building and Research in Communities of Practice and Virtual Learning Environments, International Journal of Health Research and Innovation, Vol. 2, No. 1, 2014, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), pp. 51-64, 2014.

46) Dimitrios Koutsouris, Athina Lazakidou, Elefteria Vellidou, Dimitra Iliopoulou, Maria Petridou, Georgia Koutsouri, Kostas Giokas, Dimitrios Fotiadis, The use of telephone monitoring for diabetic patients: theory and practical implications", Smart Homecare Technology and TeleHealth: 2, ISSN: 2253-1564, pp. 13-17, 2014.                                                             

47) D. Gikopoulou, M. Tsironi, A. Lazakidou, I. Moisoglou, P. Prezerakos, The assessment of nursesʼ work environment: The case of a Greek general hospital, International Journal of Caring Sciences, 7(1): 269-75, 2014.

48) Γεωργία Ζαχαροπούλου, Βασιλική Ζαχαροπούλου, Aθανασία Κωνσταντινοπούλου, Νικόλαος Τσαλουκίδης, Αθηνά Λαζακίδου, Μέτρηση της Επιβάρυνσης των Οικογενειακών Φροντιστών Ηλικιωμένων Ασθενών με Άνοια που διαμένουν στην Κοινότητα, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2015. 

49) D. Tsoromokos, Ε. Harami, Z. Dermatis, Α. Lazakidou, Knowledge and Attitudes from Healthcare Professionals toward to the Computers, International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), Vol. 3, No. 1, 29-47, 2015.

50) Sophia Anastasiou, Athina Lazakidou, Konstantinos Siassiakos, Factors affecting Job Satisfaction and Healthcare Services Quality in Healthcare Organizations, International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing, ISSN: 2053-2369 (print version), 2053-2377 (online), Vol.2, No.2, p. 3-14, 2015.

51) N. Tsaloukidis, R. Trifoni, M. Peponi, Ch. Mavraki, F. Gozadinos and A. Lazakidou, Evaluating Knowledge of Emergency Department Nurses in Recognition and Treatment of Emergency Cardiovascular Events, International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), Vol. 3, No. 1, 17-27, 2015.

52) Georgia Zacharopoulou, Vassiliki Zacharopoulou, Athina Lazakidou, Quality of Life for Caregivers of Elderly Patients with Dementia andMeasurementTools: A Review, International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), Vol. 3, No. 1, p. 49-64, 2015.

53) N. Kapetaneas, C. Kastanioti, A. Lazakidou, P. Prezerakos, Organizational Culture and Individual Values in Greek Public Hospitals: A Competing Values Approach, Journal of Health Management 17(2), p. 1–19, DOI: 10.1177/0972063415575785, 2015.

54) Vassiliki Zacharopoulou, Georgia Zacharopoulou, Athina Lazakidou, Burden of Family Caregivers of Patients with Dementia: Profile of Men Caregivers, International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing, ISSN: 2053-2369 (print version), 2053-2377 (online), Vol.2, No.3, p. 21-32, 2015.

55) Zacharias Dermatis, Dimitrios Tsoromokos, Fillipos Gozadinos, Athina Lazakidou, The Utilization of Geographic Information Systems in Healthcare, International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), Vol. 4. No. 1, p. 39-57, 2016. 

56) D. Tsoromokos, Z. Dermatis, Nikolaos Tsaloukidis, F. Gozadinos, A. Lazakidou, Better Control of Health Care Costs and Reduction of Medical Errors by Using Heath Information Technology, Journal of Applied Medical Sciences, ISSN: 2241-2328 (print version), 2241-2336 (online), Vol.5, No. 3, 17-33, 2016.

57) V. Zacharopoulou, G. Zacharopoulou, K. Karkoulias, E. Tsampalas, A. Lazakidou, Atherosclerosis as a Risk Factor for Dementia and Alzheimer’s disease, Hellenic Journal of Atherosclerosis, Vol 8, No 1, 6–15, ISSN: 2459-380X, 2017.

58) N. Tsaloukidis, V. Michopoulou, M. Peponi, D. Papageorgiou, A. Lazakidou, Evaluation of Nurses’ Perceptions on Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Education. J Health Educ Res Dev 5: 209. doi: 10.4172/23805439.1000209, 2017.

59) V. Zacharopoulou, G. Zacharopoulou, L. Leontiou, E. Voudouri, Ev. Tsampalas, A. Lazakidou, Elderly Dementia Patients, Socioeconomic Settings, Care Management and ICT Adoption, British Journal of Health Care Management, Vol. 25, No. 3, ISSN (print): 1358-0574, 2019, https://doi.org/10.12968/bjhc.2019.25.3.123

60) G. Nikoli, A. Lazakidou, Accessing Demand Characteristics of Thermal Tourism in Greece through Survey of Entrepreneurs and Visitors. Business & Entrepreneurship Journal, Vol. 8, No. 1, ISSN:2241-3022, pp. 21-27, 2019.

61) N. Tsaloukidis, P. Koukopoulos, D. Zarakovitis, A. Lazakidou, Assessment of Knowledge and Skills of Certified Recovery Instructors in Basic Life Support, Journal of Applied Medical Sciences, ISSN: 2241-2328 (print version), 2241-2336 (online), Vol.8, No. 1, pp.19-35, 2019.

62) G. Nikoli, A. Lazakidou, The Impact of Information and Communication Technology on the Tourism Sector, accepted for publication, Almatourism, 2019.

63) G. Nikoli, A. Lazakidou, The Contribution of Tourism Industry to the Economy: Case of the Greek Tourism Sector, accepted for publication, Advances in Management and Applied Economics, 2019.

64) Zarakovitis D., Tsoromokos D., Tsaloukidis N., Lazakidou A., Mobile Application for Patients’ Waiting Time Control and Management of Diagnostic Imaging Examinations. International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (JRQEH), 7(4), 20 – 33, 2018.

65) Δ. Ζαρακοβίτης, Ν. Τσορομώκος, Ν. Τσαλουκίδης, Φ. Γοζαδίνος, Α. Λαζακίδουm Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Οικονομική Διαχείριση του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης. Ελληνικό περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης, 11(4), 48-55, 2018.

66) D. Zarakovitis, D. Tsoromokos, N. Tsaloukidis, A. Lazakidou,  Financial Management and Spatial Geomapping of Medical Equipment: The Case of Ultrasound Scan and Respirators. Studies in health technology and informatics, 251, 171-174, 2018.

67) D. Zarakovitis, D. Tsoromokos, N. Tsaloukidis, & A. Lazakidou, GIS Platform for Management of Diagnostic Examinations. Studies in health technology and informatics, 251, 175-178, 2018.

68) D. Zarakovitis, & A. Lazakidou, Creating a GIS-based Platform for Efficient Cost Control and Management of Diagnostic Imaging Examinations. Αdvances in Μanagement and Αpplied Εconomics, ISSN: 1792-7544 (print version), 1792-7552(online), vol. 9, no. 4, 71-93, 2019.

69) G. Nikoli, A. Lazakidou, Α review of Thermal Tourism in Europe and Greece, Tourism - An International Interdisciplinary Journal, accepted for publication, 2019.

70) N. Tsaloukidis, D. Zarakovitis, A. Lazakidou, Design & Development of E-learning Material for Cardiopulmonary Resuscitation, British Journal of Health Care Management, ISSN (print): 1358-0574, accepted for publication, 2019.