ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Tμήμα Πληροφορικής, Αθήνα, Ελλάδα (1996) 

  • Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής της Υγείας, Charite Medical University of Berlin, Iνστιτούτο Ιατρικής Πληροφορικής, Βερολίνο, Γερμανία (2000)

ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ