ΣΠΟΥΔΕΣ

Μεταπτυχιακό: ΜΒΑ University of Hertfordshire (2002)
ΜΑ Λογοτεχνία & Λογοτεχνική Έρευνα, University of Leicester (1998)

Πτυχίο: Αγγλική Γλώσσα & Φιλολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1994)

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ