ΣΠΟΥΔΕΣ

·    Columbia University, New York City, USA, Graduate School of Arts and Sciences, Department of Economics:
1.    Διδακτορικό (Ph.D.) στα Οικονομικά, 1998. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Essays in Time Series and Cointegration”. Επιβλέπων: Professor Phoebues J. Dhrymes με μέλη επιτροπής: Roberto Perotti και Jaksa Cvitanic.
2.    M.Phil. στα Οικονομικά, 1996.
3.    M.A. στα Οικονομικά, 1995. Τίτλος Μεταπτυχιακής Διατριβής “An Essay on Tax Competition and Tax Harmonization in the European Union”.
·    Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Πτυχίο στα Οικονομικά, 1993.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ