Σπουδές

Columbia University, New York City, USA, Graduate School of Arts and Sciences, Department of Economics:

1. Ph. D. in Economics, 1998

2. M. Phil. in Economics, 1996

3. M. A. in Economics, 1995

National and Kapodestrian University of Athens, Greece, School of Law, Economics and Political Science, Department of Economics:

1. B. A. in Economics, 1993

 

Δημήτριος Δ. Θωμάκος

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ