ΣΠΟΥΔΕΣ

1991:   Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ( βαθμός: 8.91- ).

1996:   Διδάκτορας  Μηχανικός από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Θέμα: Αισθητήρες Αερίων Οξειδίων Μετάλλων και η Χρήση τους σε Συστήματα Τεχνητής Όσφρησης).

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

vlachos sm

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ