ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδακτορικό στη χρηματοοικονομική μηχανική, 2004

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: ‘‘Δυναμικά Μοντέλα Συσχέτισης’.

Επιβλέπων: Καθηγητής Α.Π. Ν. Ρεφενές

Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MScinEconomicsandFinance), 1999

Warwick Business School, University of Warwick, Coventry, Αγγλία

Τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής: ‘‘Economic determinants of the evolution in the integration of the Athens Stock Market with international stockmarkets’’.

Πτυχίο στα Οικονομικά, 1998

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ