ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν δει το όνομά τους στη λίστα των επιτυχόντων για Πρακτική Ασκηση 2020,

παρακαλώ να μελετήσουν προσεκτικά το αρχείο με τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

και να ακολουθήσουν τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο αρχείο .ppt.

 

*Αν δεν γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα μέχρι τις νέες ημερομηνίες, δεν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ*