ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική Άσκηση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (1/07/2020-30/09/2020) παρακαλούνται να
ενημερώσουν την Τμηματική Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης Aναπλ. Καθ. Αθηνά Λαζακίδου συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: