ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όσοι φοιτητές/τριες δεν προσέλθουν την Παρασκευή 28/06/2019 (12:00-14:00) στο γραφείο της κ. Λαζακίδου για υπογραφή συμβάσεων

και υπεύθυνων δηλώσεων, δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση απο 1/07/2019-30/09/2019.