ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική Άσκηση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (1/07/2019-30/09/2019) παρακαλούνται να
ενημερώσουν την Τμηματική Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης Επίκ. Καθ. Αθηνά Λαζακίδου συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: