ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θερμή παράκληση να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία στο σύστημα μεχρι 12/06/2018 (οπωσδήποτε ΑΦΜ).

Επίσης τηλεφωνο, e-mail, ΙΒΑΝ, ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρωου ΙΚΑ κλπ.