ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – Β’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση διάρκειας 3 μηνών (01/07/2018 – 30/09/2018):

  • να κάνουν εγγραφή/πιστοποίηση στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr)
  • να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση και βιογραφικό σημείωμα από 10/05/2018 έως και 25/05/2018 σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν στο http://praktiki.uop.gr/ και στο http://es.uop.gr/praktiki
  • να κάνουν αίτηση προς τη γραμματεία μέχρι 22/05/2018 για αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας
  • να προσέλθουν υποχρεωτικά για συνέντευξη στην αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο) την Παρασκευή στις 1/06/2018 (16:00-17:00) προσκομίζοντας στην Τμηματική Υπεύθυνη Επίκουρη Καθηγήτρια Αθηνά Λαζακίδου την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας.

* Δικαίωμα για Πρακτική Άσκηση έχουν πλέον και οι επι πτυχίω φοιτητές