Σεπτέμβριος 2021

Εξαμηνιαίες παρουσιάσεις ΥΔ

Νοέμβριος 2020

Εξαμηνιαίες παρουσιάσεις ΥΔ

Ιανουάριος 2020

Εξαμηνιαίες παρουσιάσεις ΥΔ

Οκτώβριος 2019

Macroeconomics of Greece in the Euro Zone

Οκτώβριος 2019

Quantitative Investment Strategies

Απρίλιος 2019

The effect of knowledge spillovers on regional new firm formation: The Greek manufacturing case 

Νοέμβριος 2018

Εξαμηνιαίες παρουσιάσεις ΥΔ

Απρίλιος 2018

Determinants of stock-bond market comovement in the Eurozone under model uncertainty

Volatility timing

Price competition in a differentiated products duopoly under network effects

Ιανουάριος 2018

Εξαμηνιαίες παρουσιάσεις ΥΔ

Νοέμβριος 2017

Drivers of high growth firms

Global equity country allocation

Research skills