Απρίλιος 2019

Thomson - Reuters - Datastream

Απρίλιος 2019

The effect of knowledge spillovers on regional new firm formation: The Greek manufacturing case

Νοέμβριος 2018

Εξαμηνιαίες παρουσιάσεις ΥΔ

Απρίλιος 2018

Determinants of stock-bond market comovement in the Eurozone under model uncertainty

Volatility timing

Price competition in a differentiated products duopoly under network effects

Ιανουάριος 2018

Εξαμηνιαίες παρουσιάσεις ΥΔ

Νοέμβριος 2017

Drivers of high growth firms

Global equity country allocation

Research skills