2021

Παπαγεωργίου Χρήστος 

Τίτλος Διατριβής: Αποτίμηση ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

2020

Καραγιάννης Σωτήρης 

Τίτλος ΔιατριβήςTheeffectsofcorporatebondsonemployment

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτρης

 2020

Βλάχος Παναγιώτης 

Τίτλος Διατριβής: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτρης

Ψυχάλης Μάριος 

Τίτλος Διατριβής: Οικονομική Διακυβέρνηση στην ευρωζώνη, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομική και τη νομισματική πολιτική και η αποτελεσματικότητά τους μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

2019

Ζαχαροπούλου Γεωργία 

Τίτλος Διατριβής: Κάταγμα Ισχίου στους Ηλικιωμένους στην Ελλάδα. Οικονομικές και Κοινωνικές Παράμετροι του φαινομένου

Φαμελίτη Σταυρούλα 

Τίτλος Διατριβής: Combining forecasts in various financial applications

Επιβλέπων Καθηγητής: Σκίντζη Βασιλική

Νικολή Γεωργία 

Τίτλος Διατριβής: Διοίκηση και προγραμματισμός τουριστικής οικονομίας με τη συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής 

Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζακίδου Αθηνά

Κυριαζή Φωτεινή

Τίτλος Διατριβής: The effectiveness of agricultural subsidies and their contribution to economic growth

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Κατσαγούνος Ηλίας

Τίτλος Διατριβής: Boosting organizational decision making through structured Super-Forecasting: a risk management based approach

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Καράμπελα Κανέλα 

Τίτλος Διατριβής: Fiscal restraint and the financial crisis: Poverty, social exclusion and their psychological side effects 

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Ζαρακοβίτης Δημήτριος 

Τίτλος Διατριβής: Οικονομική διαχείριση απεικονιστικών εξετάσεων ακτινολογικών εργαστηρίων δημοσίων νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ με τη χρήση ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης GIS 

Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζακίδου Αθηνά

Γοζαδίνος Φίλιππος 

Τίτλος Διατριβής: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ελέγχου, καταγραφής και οικονομικής διαχείρισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων για τη βέλτιστη διοίκηση νοσοκομείου

Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζακίδου Αθηνά

Τσαλουκίδης Νικόλαος

Τίτλος Διατριβής: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής: Ανάλυση Κόστους – Αποτελεσματικότητας Εκπαίδευσης

Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζακίδου Αθηνά

Ζαχαροπούλου Βασιλική

Τίτλος Διατριβής: Διερεύνηση των Κοινωνικό-οικονομικών Χαρακτηριστικών των ηλικιωμένων Ασθενών με Άνοια στην Κοινότητα και Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος βασισμένου στην Τεχνολογία των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)

Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζακίδου Αθηνά

Ριζόπουλος Λάζαρος

Τίτλος Διατριβής: Theory and Applications of Experts in Nudge Theory

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

2018

Κρατημένου Σταυρούλα

Τίτλος Διατριβής: Κοινωνική δικαιοσύνη, έλλειψη θεσμών, πελατειακές σχέσεις-διασυνδέσεις & προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής: η ειδική περίπτωση της Ελλάδας

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Φαρλέκας Παναγιώτης

Τίτλος Διατριβής: Ο ρόλος της έμμεσης φορολογίας μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού, ποτών & καυσίμων στα έσοδα του κράτους και η επίδραση της στους δείκτες ευημερίας. Αποτύπωση των αποτελεσμάτων ανά γεωγραφική περιοχή με GIS

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Κανελόπουλος Βασίλειος

Τίτλος ΔιατριβήςΔοκίμια πάνω στους Προσδιοριστικούς Παράγοντες της Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων σε Περιφερειακό Επίπεδο

Επιβλέπων Καθηγητής: Φωτόπουλος Γεώργιος

Κομνηνός Δημήτριος

Τίτλος Διατριβής: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην φορολογική οργάνωση και διοίκηση: Συγκριτική μελέτη των ηλεκτρονικών φορολογικών διαδικασιών των χωρών Ελλάδας - Κύπρου

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Λάμπρου Δήμητρα

Τίτλος Διατριβής: Applications in Nowcasting: Improving Forecasting Performance with Mixed Frequencies

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

2017

Πλούμης Μιχαήλ

Τίτλος Διατριβής: Hellenic National Security in the era of economic crisis: A study of how Greece could change the game and effectively counter its national security challenges for the next decade (2018-2028)

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Τσορομώκος Δημήτριος

Τίτλος Διατριβής: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη Λογοδοσία των Επαγγελματιών Υγείας και την Οικονομική Διαχείριση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών: Πιλοτική Εφαρμογή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - ΜΕΘ

Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζακίδου Αθηνά

Τσάλας Ανδρέας

Τίτλος Διατριβής: Εssays in Financial Accounting and Banking

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Μήτση Δήμητρα

Τίτλος ΔιατριβήςFiscal Institutions and Fiscal Performance: An Empirical Analysis of EU-28

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Δερμάτης Ζαχαρίας

Τίτλος Διατριβής: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος με τη χρήση της τεχνολογίας γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) για τη διερεύνηση κοινωνικό-οικονομικών δεικτών που επηρεάζουν το επίπεδο υγείας ηλικιωμένων

Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζακίδου Αθηνά

Κακούρης Αλέξανδρος

Τίτλος ΔιατριβήςEntrepreneurial opportunities and experimental learning: Evidence for learning style and opportunity type matching

Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης Λιαργκόβας

2016

Αλεξόπουλος Θωμάς

Τίτλος Διατριβής: Energy, environmental performance and the real economy

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

2015

Σπυράκης Γρηγόριος

Τίτλος Διατριβής: Καταγραφή των υφιστάμενων και πρόβλεψη των μελλοντικών οικονομικών επιπτώσεων της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

2014

Αγγελοπούλου Αθανασία

Τίτλος Διατριβής: Ξένες άμεσες επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη στην Ευρώπη και στις οικονομίες σε μετάβαση

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Αποστολόπουλος Νικόλαος

Τίτλος Διατριβής: Regional development sustainable economy and solar energy entrepreneurship in the European Union

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Παντελόπουλος Γεώργιος

Τίτλος Διατριβής: Types of human capital, foreign direct investments, and economic growth. Linear and non-linear relationships

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

2013

Ζέκος Γεώργιος

Τίτλος Διατριβής: Προστασία πνευματικών δικαιωμάτωνκαι η επίδραση τους στις άμεσες ξένες επενδύσεις

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

2012

Ρεπούσης Σπυρίδων

Τίτλος Διατριβής: Η επίδραση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην αποτελεσματικότητα του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

2011

Δαπόντας Δημήτριος

Τίτλος Διατριβής: Νομισματικές κρίσεις με έμφαση στις χώρες της κεντρικής και ανατολικές χώρες

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Σχίζας Παναγιώτης

Τίτλος ΔιατριβήςΑξιολόγηση επενδύσεων στρατηγικών βασισμένων στο χρονισμό της αγοράς. Μία σύγκριση ουδέτερων και με ουδέτερων στρατηγικών με μία ολοκληρωμένη εφαρμογή σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Βορτελίνος Δημήτριος

Τίτλος Διατριβής: Υποδειγματοποίηση και πρόβλεψη της μεταβλητότητας των χρηματοοικονομικών αποδόσεων. Μία συστηματική σύγκριση εκτιμητών και της προβλεπτικής και χρηματοοικονομικής τους απόδοσης σε διαφορετικές αγορές

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

2009

Σκανδάλης Κωνσταντίνος

Τίτλος Διατριβής: Προσδιοριστικοί παράγοντες επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας: Η περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές της Ελλάδας και της νοτιοανατολικής Ευρώπης (1996-2006)

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης