2019

Τσαλουκίδης Νικόλαος

Τίτλος Διατριβής: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής: Ανάλυση Κόστους – Αποτελεσματικότητας Εκπαίδευσης

Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζακίδου Αθηνά

Τωρινή Θέση Εργασίας: -

Ζαχαροπούλου Βασιλική

Τίτλος Διατριβής: Διερεύνηση των Κοινωνικό-οικονομικών Χαρακτηριστικών των ηλικιωμένων Ασθενών με Άνοια στην Κοινότητα και Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος βασισμένου στην Τεχνολογία των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)

Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζακίδου Αθηνά

Τωρινή Θέση Εργασίας: -

Ριζόπουλος Λάζαρος

Τίτλος Διατριβής: Theory and Applications of Experts in Nudge Theory

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Τωρινή Θέση Εργασίας: -

2018

Κρατημένου Σταυρούλα

Τίτλος Διατριβής: Κοινωνική δικαιοσύνη, έλλειψη θεσμών, πελατειακές σχέσεις-διασυνδέσεις & προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής: η ειδική περίπτωση της Ελλάδας

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Τωρινή Θέση Εργασίας: -

Φαρλέκας Παναγιώτης

Τίτλος Διατριβής: Ο ρόλος της έμμεσης φορολογίας μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού, ποτών & καυσίμων στα έσοδα του κράτους και η επίδραση της στους δείκτες ευημερίας. Αποτύπωση των αποτελεσμάτων ανά γεωγραφική περιοχή με GIS

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Τωρινή Θέση Εργασίας: -

Κανελόπουλος Βασίλειος

Τίτλος Διατριβής: Δοκίμια πάνω στους Προσδιοριστικούς Παράγοντες της Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων σε Περιφερειακό Επίπεδο

Επιβλέπων Καθηγητής: Φωτόπουλος Γεώργιος

Τωρινή Θέση Εργασίας: -

Κομνηνός Δημήτριος

Τίτλος Διατριβής: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην φορολογική οργάνωση και διοίκηση: Συγκριτική μελέτη των ηλεκτρονικών φορολογικών διαδικασιών των χωρών Ελλάδας - Κύπρου

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Τωρινή Θέση Εργασίας: Δημόσια Διοίκηση - Τομέας Εσόδων

Λάμπρου Δήμητρα

Τίτλος Διατριβής: Applications in Nowcasting: Improving Forecasting Performance with Mixed Frequencies

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Τωρινή Θέση Εργασίας: Aegean Airline

2017

Πλούμης Μιχαήλ

Τίτλος Διατριβής: Hellenic National Security in the era of economic crisis: A study of how Greece could change the game and effectively counter its national security challenges for the next decade (2018-2028)

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Τωρινή Θέση Εργασίας: Στρατιωτική Διοίκηση

Τσορομώκος Δημήτριος

Τίτλος Διατριβής: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη Λογοδοσία των Επαγγελματιών Υγείας και την Οικονομική Διαχείριση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών: Πιλοτική Εφαρμογή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - ΜΕΘ

Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζακίδου Αθηνά

Τωρινή Θέση Εργασίας: Δημόσια Διοίκηση (Νοσοκομειακός Τομέας)

Τσάλας Ανδρέας

Τίτλος Διατριβής: Εssays in Financial Accounting and Banking

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Τωρινή Θέση Εργασίας: Δημόσια Διοίκηση

Μήτση Δήμητρα

Τίτλος Διατριβής: Fiscal Institutions and Fiscal Performance: An Empirical Analysis of EU-28

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Τωρινή Θέση Εργασίας: Δημόσια Διοίκηση

Δερμάτης Ζαχαρίας

Τίτλος Διατριβής: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος με τη χρήση της τεχνολογίας γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) για τη διερεύνηση κοινωνικό-οικονομικών δεικτών που επηρεάζουν το επίπεδο υγείας ηλικιωμένων

Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζακίδου Αθηνά

Τωρινή Θέση Εργασίας: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κακούρης Αλέξανδρος

Τίτλος Διατριβής: Entrepreneurial opportunities and experimental learning: Evidence for learning style and opportunity type matching

Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης Λιαργκόβας

Τωρινή Θέση Εργασίας: -

2016

Αλεξόπουλος Θωμάς

Τίτλος Διατριβής: Energy, environmental performance and the real economy

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Τωρινή Θέση Εργασίας: Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

2015

Σπυράκης Γρηγόριος

Τίτλος Διατριβής: Καταγραφή των υφιστάμενων και πρόβλεψη των μελλοντικών οικονομικών επιπτώσεων της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Τωρινή Θέση Εργασίας: Δημόσια Διοίκηση - Τομέας Εσόδων

2014

Αγγελοπούλου Αθανασία

Τίτλος Διατριβής: Ξένες άμεσες επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη στην Ευρώπη και στις οικονομίες σε μετάβαση

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Τωρινή Θέση Εργασίας: -

Αποστολόπουλος Νικόλαος

Τίτλος Διατριβής: Regional development sustainable economy and solar energy entrepreneurship in the European Union

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Τωρινή Θέση Εργασίας: Επίκουρος Καθηγητής, University of Plymouth

Παντελόπουλος Γεώργιος

Τίτλος Διατριβής: Types of human capital, foreign direct investments, and economic growth. Linear and non-linear relationships

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Τωρινή Θέση Εργασίας: CEO at Pantelopoulos S.A

2013

Ζέκος Γεώργιος

Τίτλος Διατριβής: Προστασία πνευματικών δικαιωμάτωνκαι η επίδραση τους στις άμεσες ξένες επενδύσεις

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Τωρινή Θέση Εργασίας: -

2012

Ρεπούσης Σπυρίδων

Τίτλος Διατριβής: Η επίδραση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην αποτελεσματικότητα του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Τωρινή Θέση Εργασίας: Τράπεζα Πειραιώς

2011

Δαπόντας Δημήτριος

Τίτλος Διατριβής: Νομισματικές κρίσεις με έμφαση στις χώρες της κεντρικής και ανατολικές χώρες

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Τωρινή Θέση Εργασίας: Ακαδημαϊκός τομέας

Σχίζας Παναγιώτης

Τίτλος ΔιατριβήςΑξιολόγηση επενδύσεων στρατηγικών βασισμένων στο χρονισμό της αγοράς. Μία σύγκριση ουδέτερων και με ουδέτερων στρατηγικών με μία ολοκληρωμένη εφαρμογή σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Τωρινή Θέση Εργασίας: -

Βορτελίνος Δημήτριος

Τίτλος Διατριβής: Υποδειγματοποίηση και πρόβλεψη της μεταβλητότητας των χρηματοοικονομικών αποδόσεων. Μία συστηματική σύγκριση εκτιμητών και της προβλεπτικής και χρηματοοικονομικής τους απόδοσης σε διαφορετικές αγορές

Επιβλέπων Καθηγητής: Θωμάκος Δημήτριος

Τωρινή Θέση Εργασίας: Ακαδημαϊκός τομέας (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)

2009

Σκανδάλης Κωνσταντίνος

Τίτλος Διατριβής: Προσδιοριστικοί παράγοντες επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας: Η περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές της Ελλάδας και της νοτιοανατολικής Ευρώπης (1996-2006)

Επιβλέπων Καθηγητής: Λιαργκόβας Παναγιώτης

Τωρινή Θέση Εργασίας: -