Οι κάτωθι δημοσιεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ΥΔ κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής μετά από την εφαρμογή του νέου κανονισμού των Διδακτορικών Σπουδών (Σεπτέμβριος 2019)

Giotopoulos, I., Konstantinou, V., Kontolaimou, A., & Tsakanikas, A. (2022). Show me how to grow fast in turbulent times: Balancing human resource practices between employee training and educational attainment. European Management Review.  (ABS: 3*

Dimitropoulou, A., Giotopoulos, I., Protogerou, A. & Tsakanikas, A., 2021. Does the innovativeness of creative firms help their business clients to innovate? Journal of Technology Transfer. (ABS: 3*)

Angelidis, T., Babalos, V. & Fessas, M., 2021. The economic gain of being small in the mutual fund industry: U.S. and international evidence. International Review of Financial Analysis, 77 (ABS: 3*)

Adamantia Kehagia, Foteini Kyriazi. 2020. Structural Funds and Regional Economic Growth: the Greek experience. Review of Economic Analysis 12,  235-253. (ABDC: B)

Sotirios Karagiannis, Dimitrios Thomakos. 2020.Quantitative assessment of the tourism carrying capacity in Greece: a case study of Cyclades. Tourism Today,  36-64. 

Panagiotis Blaxos, Dimitrios Thomakos. 2020.TaxRates, TaxEvasionandWhyIncreasedTaxAuditsFail: AnAnalysisofGreekMicrodata. European Taxation, forthcoming. (ABDC: B)

Sotirios Karagiannis, Dimitrios Thomakos. 2020.The Effects of Corporate Bonds on Employment: Early Evidence from Greece. Review of Economic Analysis 12,  235-253. (ABDC: B)

Foteini Kyriazi. Dimitrios D. Thomakos, John B. Guerard, 2019. Adaptive learning forecasting, with applications in forecasting agricultural prices. International Journal of Forecasting, 35, 1356-1369. (ABS: 3*)

Zacharopoulou et al. (2019). Socioeconomic and clinical risk factors of hip fracture among the elderly: A case-control study. British Journal of Healthcare Management. 25(10), pp. 1-16. (ABDC: C)" 

Zacharopoulou et al. (2019). Elderly dementia patients, socioeconomic settings, care management and ICT adoption. British Journal of Healthcare Management, 25(3), pp. 123-134. (ABDC: C)

 Fameliti, S.P. & Skintzi, V.D., 2019. Predictive ability and economic gains from volatility forecast combinations. Journal of Forecasting, 39(2), pp.200–219. (ABS: 2*) 

 

Οι κάτωθι δημοσιεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ΥΔ κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.

Dermatis, Z., Tsoromokos, D., Gozadinos, F., & Lazakidou, A. (2016). The Utilization of Geographic Information Systems in Healthcare, International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), Vol.4. No.1, 39-57.

Karagiannis, S., (2014) An Investigation of the Lead-Lag Relationship between the VIX Index and VIX Futures on the S&P500. The International Journal of Science, Innovation and New Technology, Vol.1, No 11, pp 43-56

Lamprou, D. (2015). Nowcasting GDP in Greece: A Note on Forecasting Improvements from the Use of Bridge Models. SEEJE, vol. 13, No 1.

Lamprou, D. (2016). Nowcasting GDP in Greece: The impact of data revisions and forecast origin on model selection and performance. The Journal of Economic Asymmetries, 14, 93–102.

Liargovas, P. & Apostolopoulos, N. (2014) Regional development and renewable energy enterprises. A Porter’s diamond analysis. Theoretical and Practical Research in Economic Fields. 1(9), 5-16.

Liargovas, P. & Dapontas, D. (2008). Currency Crises in Transition Economies: Some Further Evidence. Journal of Economic Issues, 42(4), 1083–1099.

Liargovas, P., & Apostolopoulos, N. (2014). A new Europe 2020 strategy adopting an enhanced regional aproach. Planning Theory & Practice, 15(4), 603-605.

Liargovas, P., & Repousis, S. (2010), “The Impact of Terrorism on Greek Banks’ Stocks: An Event Study”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 51, page 88-96.

Liargovas, P., & Repousis, S. (2011). The Impact of Mergers and Acquisitions on the Performance of the Greek Banking Sector: An Event Study Approach. International Journal of Economics and Finance, 3(2).

Liargovas, P., & Repousis, S. (2011). Underground banking or hawala and Greece‐Albania remittance corridor. Journal of Money Laundering Control, 14(4), 313–323.

Liargovas, P., & Repousis, S. (2013). International Development Assistance and Economic Growth: the Case of Four Southeast European Countries. Southeastern Europe, 37(3), 265–282.

Liargovas, P., Anastasiou, A., Komninos, D., Dermatis, Z., & Kalamara, E. (2018). The Benefits of Use of Plastic Money in Greece and the EU: Case Study of Use of Plastic Money from the Elderly. Theoretical Economics Letters, 08(05), 793–805.

Liargovas, P., and Repousis, S., (2012). The impact of adoption and circulation of Euro on the performance of Greek Banking Sector. International Research Journal of Finance and Economics, Issue 84, page 159-166.

Nikolopoulos, K.I. & Tsalas, A.I. (2017). Non-performing Loans: A Review of the Literature and the International Experience. Non-Performing Loans and Resolving Private Sector Insolvency, pp.47–68.

Papageorgiou , C., Kalamara, E., Komninos, D., Dermatis, Z., Anastasiou, A., & Liargovas, P. (2018). Corruption Perception Index (CPI), as an Index of Economic Growth for European Countries. Theoretical Economics Letters, 08(03), 524–537.

Papanastasopoulos, G., Tsalas, A., & Thomakos, D. (2017). The accrual anomaly in the Greek stock market. Investment Management and Financial Innovations, 13(2), 322–333.

Skalkos, D. (2018). Studying the Political Economy of Reforms: the Greek case 2010-2017.Theoretical and Applied Economics. Vol. XXV, No. 2(615), Summer, 163-186. 

Skalkos, D. (2018). The Sensitive Swings of the European Pendulum: Ordoliberal and Neo-Keynesian competitive theories of the European pendulum. Bulgarian Economic Papers. BEP 6-2018, May, 1-18.

Spirakis, G., Sarantidis, A. & Nikolopoulos, K. (2014). Fathoming the Introduction of E-Government Processes: a Qualitative Study in Greece. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 4(6): pp. 1–26.

Spirakis, G., Sarantidis, A. & Nikolopoulos, K. (2014). On the Introduction of E-Government Processes in an EU Revenue & Customs Department: Reluctance to Change, Tangible Benefits and Value-for-Money Investments. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 4(4): pp. 1–26.

Spirakis, G., Spiraki, C. & Nikolopoulos, K., 2010. The impact of electronic government on democracy: e-democracy through e-participation. Electronic Government, an International Journal, 7(1).

Tsalas, A. & Monokroussos, P. (2017). Tax Evasion, Tax Morale, and the Case for Growth. Taxation in Crisis, pp.205–232.

Tsaloukidis, N., Michopoulou, V., Peponi, M., Papageorgiou, D., & Lazakidou, Α. (2018). A. Evaluation of Nurses’ Perceptions on Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Education. J Health Educ Res Dev 5: 209.

Tsaloukidis, N., Trifoni, R., Peponi, M., Mavraki, C., Gozadinos F., & Lazakidou, A. (2015). Evaluating Knowledge of Emergency Department Nurses in Recognition and Treatment of Emergency Cardiovascular Events, International Journal of Health Research and Innovation, ISSN: 2051-5057 (print version), 2051-5065 (online), Vol. 3, No. 1, 17-27.

Tsoromokos, D., Dermatis, Z., Tsaloukidis, N., Gozadinos, F., &Lazakidou, A. (2016). Better Control of Health Care Costs and Reduction of Medical Errors by Using Heath Information Technology, Journal of Applied Medical Sciences, ISSN: 2241-2328 (print version), 2241-2336 (online), Vol.5, No. 3, 17-33.

Zarakovitis D, Tsoromokos D, Tsaloukidis N, & Lazakidou A. (2018).  GIS Platform for Management of Diagnostic Examinations. Stud Health Technol Inform.;251 175-178.

Zarakovitis, D., Tsoromokos, D., Tsaloukidis, N., & Lazakidou, A. (2018). Mobile Application for Patients' Waiting Time Control and Management of Diagnostic Imaging Examinations. International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (IJRQEH), 7(4), 20-33.