Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής Έναρξη Διδακτορικής Διατριβής
Βλάχος Παναγιώτης

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες –Δωροδοκια – Φοροδιαφυγή - Φοροαποφυγή 

Θωμάκος Δημήτριος 9/2014
Γαγαρά Ιωάννα Διεθνής τραπεζικής γεωγραφίας - 3/2010
Γοζαδίνος Φίλιπος Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ελέγχου, καταγραφής και οικονομικής διαχείρισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων  για τη βέλτιστη διοίκηση νοσοκομείου Λαζακίδου Αθηνά 2/2014
Δημητρίου Αθανάσιος Οι οικονομικές πρακτικές της ελληνικής αρχαιότητας και η εφαρμογή τους σήμερα ως λύσεις για την έξοδο από την οικονομική και κοινωνική κρίση Θωμάκος Δημήτριος  9/2016 
Δημητροπούλου Αγγέλα

Δοκίμια για τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς κλάδους

Γιωτόπουλος Ιωάννης   1/2017
Μπαλίκου Ελένη Ο ρόλος των χρηματοδοτικών περιορισμών στην επιβίωση, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων   Γιωτόπουλος Ιωάννης  10/2017 
Ζαρακοβίτης Δημήτριος  Οικονομική διαχείριση απεικονιστικών εξετάσεων ακτινολογικών εργαστηρίων δημοσίων νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ με τη χρήση ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης GIS  Λαζακίδου Αθηνά 4/2016 
Θωμάκης Ζαφείριος  Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα  Δασκαλοπούλου Ειρήνη 6/2015 
Ζαχαροπούλου Γεωργία

Διερεύνηση των κοινωνικών – οικονομικών – δημογραφικών παραγόντων που οδηγούν σε κατάγματα μετά από πτώσεις στους ηλικιωμένους και αποτύπωση με τη χρήση της τεχνολογίας των GIS

Λαζακίδου Αθηνά 12/2014
Καλαμαρά Ελένη

Δημόσια οικονομικά. Η φοροδοτική ικανότητα των φορολογούμενων σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Αναστασίου Αθανάσιος 1/2015
Καραγιάννης Σωτήριος

Links between corporate bonds, employment. Effects and information efficiency

Θωμάκος Δημήτριος 9/2014
Καράμπελα Κανέλα

Fiscal restraint and the financial crisis: Poverty, social exclusion and their psychological side effects

Θωμάκος Δημήτριος 5/2014
Καρβέλας Κλεάνθης  

Quantitative Trading Strategies: Exploring Market Anomalies and Arbitrage Opportunities in Energy Markets

Αλεξόπουλος Θωμάς 10/2018
Κατσαγούνος Ηλίας Structured superforecasting  Θωμάκος Δημήτριος   2/2016
Καψιμάλλης Νικόλαος

Καινοτομία και εξωστρέφεια νέων επιχειρήσεων στους κλάδους εντάσεως γνώσης

Γιωτόπουλος Ιωάννης 10/2017
Κεχαγιά Αδαμαντία

European union structural funds in Greece: An econometric and case study analysis

- 9/2012
Κυριαζή Φωτεινή  The effectiveness of agricultural subsidies and their contribution to economic growth  Θωμάκος Δημήτριος 9/2016 
Κωνσταντινοπούλου Αθανασία Οικονομικός και υγειονομικός έλεγχος επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) Λαζακίδου Αθηνά 7/2015
Κωνσταντίνου Βασίλειος

Δοκίμια για τις Επιχειρήσεις Υψηλής Ανάπτυξης: Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Παραγωγικότητα και Διακλαδική Επέκταση

Γιωτόπουλος Ιωάννης 10/2018
Μάλλιου Χριστίνα Το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών που παρέχει το ελληνικό  κράτος και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης   Δασκαλοπούλου Ειρήνη  2/2016
Μαρινόπουλος Κωνσταντίνος

Ο Ρόλος της Υιοθέτησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Μεγέθυνση και την Εξωστρέφεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Γιωτόπουλος Ιωάννης 10/2018
Μπαγιώκος Παναγιώτης Η Επιρροή της Δημοσιονομικής Πολιτικής στην Οικονομική Δραστηριότητα Λιαργκόβας Παναγιώτης 1/2017 (Σε αναστολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.)
Μπεκιάρης Ευάγγελος

Satisfaction with democracy and hard and soft social capital in a cross-country context

Δασκαλοπούλου Ειρήνη 11/2015
Μπραϊμης Κυριάκος Η εωοικονομική Διάσταση της Ενέργειας στον 21ο αιώνα Θωμάκος Δημήτριος 10/2017 (Σε αναστολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Έως 31/8/2020)
Νικολή Γεωργία

Διοίκηση και προγραμματισμός τουριστικής οικονομίας με τη συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής

Λαζακίδου Αθηνά 9/2014
Παπαγεωργίου Χρήστος Αποτίμηση ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης Λιαργκόβας Παναγιώτης 9/2017
Παπαγιάννη Παναγιώτα  Δοκίμια για τη φιλόδοξη επιχειρηματικότητα και το ρόλο της τραπεζικής δομής Γιωτόπουλος Ιωάννης  10/2017  (Σε αναστολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. 'Εως 19/5/2019)
Πάρθυμος Αλέξανδρος Social capital and social trust in Greece Δασκαλοπούλου Ειρήνη 6/2016
Πασιοπούλου Μαριέτα Συγχρονισμός οικονομικών κύκλων στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση  Αναστασίου Αθανάσιος  5/2018 
Πηλίχος Βασίλειος Ανάλυση των αποκλίσεων του κρατικού προϋπολογισμού και διερεύνηση μεθόδων εφαρμογής δημοσιονομικών κανόνων Λιαργκόβας Παναγιώτης 1/2017
Πλακουδάκης Παναγιώτης Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Λοιπές Επενδύσεις Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης 10/2018
Ροζακέας Κωνσταντίνος Big Data Analytics: Methods and Applications in Business and Economics Αλεξόπουλος Θωμάς 10/2018
Σκάλκος Σημήτριος Ανάλυση των αποκλίσεων του κρατικού προϋπολογισμού και διερεύνηση μεθόδων εφαρμογής δημοσιονομικών κανόνων   Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης 10/2012 
Σπηλιώτη Νικολίτσα Ο ρόλος των διαρθρωτικών επιδοτήσεων στην μακροοικονομική προσαρμογή των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναστασίου Αθανάσιος 5/2015
Σταματελόπουλος Νικόλαος

Ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, αμυντικές δαπάνες και διεθνής τρομοκρατία

Αναστασίου Αθανάσιος 4/2018
Στεργίου Δημήτριος

Η γεωοικονομία στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις: εφαρμογή της στρατιωτικής σκέψης ως μεθοδολογία χάραξης στρατηγικής οικονομικής υπεροχής

Θωμάκος Δημήτριος 9/2014 (Σε αναστολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Έως 31/8/2019)
Τερζάκης Κωνσταντίνος Κοινωνική και Οικονομική Ενσωμάτωση των Μεταναστών στην Ελλάδα Δασκαλοπούλου Ειρήνη 10/2018
Τσαμπαλάς Ευάγγελος Οικονομικά της υγείας Αναστασίου Αθανάσιος 5/2015
Φαμελίτη Σταυρούλα Combining forecasts in various financial applications Σκίντζη Βασιλική 4/2014
Φέσσας Μιχαήλ Fund size and fund management skill: What matters and when for fund performance Αγγελίδης Τιμόθεος 3/2018
Ψαρομμάτη Βασιλικούλα  An empirical analysis on the failure of the existing economic system Αναστασίου Αθανάσιος   3/2018
Ψυχάλης Μάριος  Οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομική και νομισματική πολιτική και η αποτελεσματικότητα τους μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης Λιαργκόβας Παναγιώτης   1/2017