Ονοματεπώνυμο ΥΔ Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής  Καθηγητή/-τριας Ημερομηνία  Έναρξης 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ "Essays on firm innovation, Knowledge flows and persistence of growth in creative industries" Γιωτόπουλος Ιωάννης 31.1.2017
ΔΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ "Η Ρύθμιση των Βιοτικών Σχέσεων των Ελλήνων που εμφανίζουν στοιχεία αλλοδαπότητας στο πεδίο του Φορολογικού Δικαίου" Λιαρκόβας Παναγιώτης 3.10.2019
ΘΩΜΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ "Η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα" Δασκαλοπούλου Ειρήνη 17.6.2015
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ "Quantitative trading strategies: Exploring market anomalies and arbitrage opportunities in Energy Markets" Αλεξόπουλος Θωμάς 19.11.2018
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ "Δοκίμια για το ρόλο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των προγραμμάτων διάσωσης στην επιχειρηματικότητα" Γιωτόπουλος Ιωάννης 7.10.2019
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ "Δεσμοί Φορολογικών Συντελεστών και Κυβερνητικών Δαπανών για Μακροχρόνια Ανάπτυξη" Αναστασίου Αθανάσιος 15.4.2019
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ "Οικονομικός και Υγειονομικός Έλεγχος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών και Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με τη Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)" Λαζακίδου Αθηνά 20.7.2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ "Δοκίμια για τις Επιχειρήσεις Υψηλής Ανάπτυξης: Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Παραγωγικότητα και Διακλαδική Επέκταση" Γιωτόπουλος Ιωάννης 19.11.2018
ΜΑΛΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ "Αντιλαμβανόμενη Ασφάλεια Πολιτών και Μειονότητες στην Ελλάδα: Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης" Δασκαλοπούλου Ειρήνη 18.2.2016
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "Ο Ρόλος της Υιοθέτησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Μεγέθυνση και την Εξωστρέφεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" Γιωτόπουλος Ιωάννης 19.11.2018
ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων με βάση το οικονομικό κόστος και την αξιολόγηση των βαρέως πασχόντων ασθενών σε δημόσια νοσοκομεία" Λαζακίδου Αθηνά 6.10.2021
ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ "Η Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Αξιοποίηση της Μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων" Αλεξόπουλος Θωμάς 21.10.2019
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ "Ανισότητα, Κοινωνικό Κεφάλαιο και Ικανοποίηση από τη Δημοκρατία" Δασκαλοπούλου Ειρήνη 24.11.2015
ΜΠΡΑΪΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ "Η Γεωοικονομική Διάσταση της Ενέργειας στον 21ο αιώνα" Θωμάκος Δημήτριος 30.10.2017
ΠΑΡΘΥΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ "Επιχειρηματικότητα και Κοινωνικό Κεφάλαιο στην Ελλάδα: Μικροοικονομικές και Χωρικές Επιπτώσεις" Δασκαλοπούλου Ειρήνη 31.5.2016
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ "Συγχρονισμός Οικονομικών Κύκλων στην Διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση" Αναστασίου Αθανάσιος 27.3.2018
ΠΕΝΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιωσιμότητα στην Αμυντική Βιομηχανία" Φωτόπουλος Γεώργιος 12.3.2019
ΠΗΛΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ "Ανάλυση των Αποκλίσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο 1990-2015 και Διερεύνηση Μεθόδων Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων στις Επιμέρους Δομές του Κράτους" Λιαρκόβας Παναγιώτης 31.1.2017
ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ "Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Λοιπές Επενδύσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες. Εξέλιξη των λοιπών επενδύσεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από το 2010 έως 2015" Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης 19.11.2018
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ "Essays on Environmental and Energy Economics" Αλεξόπουλος Θωμάς 6.10.2021
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "The role of Information and Behavioral Aspects that affect Financial Institutions" Αγγελίδης Τιμόθεος 11.9.2020
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "Ρυθμοί Οικονομικής Ανάπτυξης, Αμυντικές Δαπάνες και Διεθνής Τρομοκρατία" Αναστασίου Αθανάσιος 24.4.2018
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ "Στρατηγική ηγεσία στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ανθρώπινοι πόροι και το νέο δημόσιο μάνατζμεντ" Δασκαλοπούλου Ειρήνη 19.9.2019
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "Το ζήτημα της αξιολόγησης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Μία σε βάθος προσέγγιση και σύγκριση με την ισχύουσα κατάσταση στην ΕΕ και μία πρόταση εφαρμογής συστήματος αξιολόγησης των Υπαλλήλων του Δημοσόυ Τομέα στην Ελλάδα" Λιαρκόβας Παναγιώτης 12.3.2019
ΦΕΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ "Fund Size & Fund Management Skills: What matters & when for Fund Performance" Αγγελίδης Τιμόθεος 27.3.2018
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "Η Επίδραση του Κατώτατου Μισθού στην Απασχόληση" Φωτόπουλος Γεώργιος 12.3.2019