Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής Έναρξη Διδακτορικής Διατριβής
Βλάχος Παναγιώτης

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες –Δωροδοκια – Φοροδιαφυγή - Φοροαποφυγή 

Θωμάκος Δημήτριος 9/2014
Γαγαρά Ιωάννα Διεθνής τραπεζικής γεωγραφίας - 3/2010 (Σε αναστολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής)
Γοζαδίνος Φίλιπος Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ελέγχου, καταγραφής και οικονομικής διαχείρισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων  για τη βέλτιστη διοίκηση νοσοκομείου Λαζακίδου Αθηνά 2/2014
Δημητρίου Αθανάσιος Οι οικονομικές πρακτικές της ελληνικής αρχαιότητας και η εφαρμογή τους σήμερα ως λύσεις για την έξοδο από την οικονομική και κοινωνική κρίση Θωμάκος Δημήτριος  9/2016 
Δημητροπούλου Αγγέλα

Δοκίμια για τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς κλάδους

Γιωτόπουλος Ιωάννης   1/2017
Μπαλίκου Ελένη Ο ρόλος των χρηματοδοτικών περιορισμών στην επιβίωση, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων   Γιωτόπουλος Ιωάννης  10/2017 
Ζαρακοβίτης Δημήτριος  Οικονομική διαχείριση απεικονιστικών εξετάσεων ακτινολογικών εργαστηρίων δημοσίων νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ με τη χρήση ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης GIS  Λαζακίδου Αθηνά 4/2016 
Θωμάκης Ζαφείριος  Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα  Δασκαλοπούλου Ειρήνη 6/2015 
Ζαχαροπούλου Βασιλική

Διερεύνηση των κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών των ηλικιωμένων ασθενών με άνοια στην κοινότητα και σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στην τεχνολογία των GIS

 Λαζακίδου Αθηνά  3/2014
Ζαχαροπούλου Γεωργία

Διερεύνηση των κοινωνικών – οικονομικών – δημογραφικών παραγόντων που οδηγούν σε κατάγματα μετά από πτώσεις στους ηλικιωμένους και αποτύπωση με τη χρήση της τεχνολογίας των GIS

Λαζακίδου Αθηνά 12/2014
Καλαμαρά Ελένη

Δημόσια οικονομικά. Η φοροδοτική ικανότητα των φορολογούμενων σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Αναστασίου Αθανάσιος 1/2015
Καραγιάννης Σωτήριος

Links between corporate bonds, employment. Effects and information efficiency

Θωμάκος Δημήτριος 9/2014
Καράμπελα Κανέλα

Fiscal restraint and the financial crisis: Poverty, social exclusion and their psychological side effects

Θωμάκος Δημήτριος 5/2014
Καρβέλας Κλεάνθης - Αλεξόπουλος Θωμάς 10/2018
Κατσαγούνος Ηλίας Structured superforecasting  Θωμάκος Δημήτριος   2/2016
Καψιμάλλης Νικόλαος

Καινοτομία και εξωστρέφεια νέων επιχειρήσεων στους κλάδους εντάσεως γνώσης

Γιωτόπουλος Ιωάννης 10/2017
Κεχαγιά Αδαμαντία

European union structural funds in Greece: An econometric and case study analysis

Λιαργκόβας Παναγιώτης 9/2012
Κρατημένου Σταυρούλα

Κοινωνική δικαιοσύνη, έλλειψη θεσμών, πελατειακές σχέσεις-διασυνδέσεις & προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής: η ειδική περίπτωση της Ελλάδας

Λιαργόβας Παναγιώτης 9/2015
Κυριαζή Φωτεινή  The effectiveness of agricultural subsidies and their contribution to economic growth  Θωμάκος Δημήτριος 9/2016 
Κωνσταντινοπούλου Αθανασία Οικονομικός και υγειονομικός έλεγχος επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) Λαζακίδου Αθηνά 7/2015
Κωνσταντίνου Βασίλειος - Γιωτόπουλος Ιωάννης 10/2018
Μάλλιου Χριστίνα Το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών που παρέχει το ελληνικό  κράτος και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης   Δασκαλοπούλου Ειρήνη  2/2016
Μαρινόπουλος Κωνσταντίνος - Γιωτόπουλος Ιωάννης 10/2018
Μπεκιάρης Ευάγγελος

Satisfaction with democracy and hard and soft social capital in a cross-country context

Δασκαλοπούλου Ειρήνη 11/2015
Μπραϊμης Κυριάκος - Θωμάκος Δημήτριος 10/2017 (Σε αναστολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής)
Νικολή Γεωργία

Διοίκηση και προγραμματισμός τουριστικής οικονομίας με τη συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής

Λαζακίδου Αθηνά 9/2014
Παπαγεωργίου Χρήστος Αποτίμηση ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης Λιαργκόβας Παναγιώτης 9/2017
Παπαγιάννη Παναγιώτα  Δοκίμια για τη φιλόδοξη επιχειρηματικότητα και το ρόλο της τραπεζικής δομής Γιωτόπουλος Ιωάννης  10/2017 
Πάρθυμος Αλέξανδρος Social capital and social trust in Greece Δασκαλοπούλου Ειρήνη 6/2016
Πασιοπούλου Μαριέτα Συγχρονισμός οικονομικών κύκλων στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση  Αναστασίου Αθανάσιος  5/2018 
Πηλίχος Βασίλειος Ανάλυση των αποκλίσεων του κρατικού προϋπολογισμού και διερεύνηση μεθόδων εφαρμογής δημοσιονομικών κανόνων Λιαργκόβας Παναγιώτης 1/2017
Πλακιαδάκης - Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης 10/2018
Ριζόπουλος Λάζαρος Οικονομικά της άμυνας Θωμάκος Δημήτριος 10/2015
Ροζακέας - Αλεξόπουλος Θωμάς 10/2018
Σκάλκος Σημήτριος Ανάλυση των αποκλίσεων του κρατικού προϋπολογισμού και διερεύνηση μεθόδων εφαρμογής δημοσιονομικών κανόνων   Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης 10/2012 
Σπηλιώτη Νικολίτσα Ο ρόλος των διαρθρωτικών επιδοτήσεων στην μακροοικονομική προσαρμογή των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναστασίου Αθανάσιος 5/2015
Σταματελόπουλος Νικόλαος

Ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, αμυντικές δαπάνες και διεθνής τρομοκρατία

Αναστασίου Αθανάσιος 4/2018
Στεργίου Δημήτριος

Η γεωοικονομία στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις: εφαρμογή της στρατιωτικής σκέψης ως μεθοδολογία χάραξης στρατηγικής οικονομικής υπεροχής

Θωμάκος Δημήτριος 4/2014 (Σε αναστολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής)
Τασούδης Δήμος - Σκίντζη Βασιλική 4/2014 (Σε αναστολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής)
Τερζάκης Κωνσταντίνος - Δασκαλοπούλου Ειρήνη 10/2018
Τσαλουκίδης Νικόλαος

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στη βασική υποστήριξη της ζωής.  Ανάλυση  κόστους-αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης

Λαζακίδου Αθηνά 2/2014
Τσαμπαλάς Ευάγγελος Οικονομικά της υγείας Δασκαλοπούλου Ειρήνη 5/2015
Τσέλλου Σοφία Νεανική ανεργία, παιδική φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις Λιαργκόβας Παναγιώτης 3/2015
Φαμελίτη Σταυρούλα Combining forecasts in various financial applications Σκίντζη Βασιλική 4/2014
Φαρλέκας Παναγιώτης

Ο ρόλος της έμμεσης φορολογίας μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού, ποτών & καυσίμων στα έσοδα του κράτους και η επίδραση της στους δείκτες ευημερίας. Αποτύπωση των αποτελεσμάτων ανά γεωγραφική περιοχή με GIS

Λιαργκόβας Παναγιώτης 11/2014
Φέσσας Μιχαήλ Fund size and fund management skill: What matters and when for fund performance Αγγελίδης Τιμόθεος 3/2018
Ψαρομμάτη Βασιλικούλα  An empirical analysis on the failure of the existing economic system Αναστασίου Αθανάσιος   3/2018
Ψυχάλης Μάριος  Οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομική και νομισματική πολιτική και η αποτελεσματικότητα τους μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης Λιαργκόβας Παναγιώτης   1/2017