Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής Έναρξη Διδακτορικής Διατριβής
Δημητρίου Αθανάσιος Οι οικονομικές πρακτικές της ελληνικής αρχαιότητας και η εφαρμογή τους σήμερα ως λύσεις για την έξοδο από την οικονομική και κοινωνική κρίση Θωμάκος Δημήτριος  9/2016 (Σε αναστολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Έως 7/5/2021)
Δημητροπούλου Αγγέλα

Δοκίμια για τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς κλάδους

Γιωτόπουλος Ιωάννης   1/2017
Δούβας Ευάγγελος Η ρύθμιση των βιοτικών σχέσεων των Ελλήνων που εμφανίζουν στοιχεία αλλοδαπότητας στο πεδίο του φορολογικού δικαίου Λιαργκόβας Παναγιώτης 2/2019
Μπαλίκου Ελένη Ο ρόλος των χρηματοδοτικών περιορισμών στην επιβίωση, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων   Γιωτόπουλος Ιωάννης  10/2017 (Σε αναστολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Έως 31/8/2021)  
Θωμάκης Ζαφείριος  Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα  Δασκαλοπούλου Ειρήνη 6/2015 
Καρβέλας Κλεάνθης  

Quantitative Trading Strategies: Exploring Market Anomalies and Arbitrage Opportunities in Energy Markets

Αλεξόπουλος Θωμάς 10/2018
Κεχαγιά Αδαμαντία

European union structural funds in Greece: An econometric and case study analysis

Θωμάκος Δημήτριος 9/2012
Κονταξάκη Πελαγία Δοκίμια για το ρόλο των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των προγραμμάτων διάσωσης στην επιχειρηματικότητα. Γιωτόπουλος Ιωάννης 10/2019
Κωνσταντινοπούλου Αθανασία Οικονομικός και υγειονομικός έλεγχος επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) Λαζακίδου Αθηνά 7/2015
Κωνσταντίνου Βασίλειος

Δοκίμια για τις Επιχειρήσεις Υψηλής Ανάπτυξης: Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Παραγωγικότητα και Διακλαδική Επέκταση

Γιωτόπουλος Ιωάννης 10/2018
Μάλλιου Χριστίνα Το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών που παρέχει το ελληνικό  κράτος και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης   Δασκαλοπούλου Ειρήνη  2/2016 (Σε αναστολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Έως 5/6/2021)
Μαρινόπουλος Κωνσταντίνος

Ο Ρόλος της Υιοθέτησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Μεγέθυνση και την Εξωστρέφεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Γιωτόπουλος Ιωάννης 10/2018
Μπαγιώκος Παναγιώτης Η Επιρροή της Δημοσιονομικής Πολιτικής στην Οικονομική Δραστηριότητα Λιαργκόβας Παναγιώτης 1/2017 
Μπαλάφα Ανδριανή Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των χωρών της ΕΕ και η αξιολόγηση της μέσω πληροφοριακών συστημάτων Αλεξόπουλος Θωμάς 10/2019
Μπεκιάρης Ευάγγελος

Satisfaction with democracy and hard and soft social capital in a cross-country context

Δασκαλοπούλου Ειρήνη 11/2015 (Σε αναστολή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Έως 2/2022)
Μπραϊμης Κυριάκος Η Ευρωοικονομική Διάσταση της Ενέργειας στον 21ο αιώνα Θωμάκος Δημήτριος 10/2017  
Πέντσας Νικόλαος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιωσιμότητα στην Αμυντική Βιομηχανία Φωτόπουλος Γεώργιος 4/2019
Πάρθυμος Αλέξανδρος Social capital and social trust in Greece Δασκαλοπούλου Ειρήνη 6/2016
Πηλίχος Βασίλειος Ανάλυση των αποκλίσεων του κρατικού προϋπολογισμού και διερεύνηση μεθόδων εφαρμογής δημοσιονομικών κανόνων Λιαργκόβας Παναγιώτης 1/2017
Σπηλιωτόπουλος Γεώργιος Three Essays in Banking Αγγελίδης Τιμόθεος 9/2020
Στεργίου Δημήτριος

Η γεωοικονομία στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις: εφαρμογή της στρατιωτικής σκέψης ως μεθοδολογία χάραξης στρατηγικής οικονομικής υπεροχής

Θωμάκος Δημήτριος 9/2014 
Τζαβέλλα Βασιλικής Στρατηγική ηγεσία στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ανθρώπινοι πόροι και
το νέο δημόσιο μάνατζμεντ
Δασκαλοπούλου Ειρήνη 10/2019
Τσαμπαλάς Ευάγγελος Οικονομικά της Υγείας Αναστασίου Αθανάσιος 5/2015
Τσούτσουρας Κωνσταντίνος Το Ζήτημα της Αξιολόγησης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Μία σε Βάθος Προσέγγιση και Σύγκριση με την Ισχύουσα Κατάσταση στην ΕΕ και Μία Πρόταση Εφαρμογής Συστήματος Αξιολόγησης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα σςτην Ελλάδα Λιαργκόβας Παναγιώτης 4/2019
Φέσσας Μιχαήλ Fund size and fund management skill: What matters and when for fund performance Αγγελίδης Τιμόθεος 3/2018
Φιλιππόπουλος Νικόλαος Η Επίδραση του Κατώτατου Μισθού στην Απασχόληση Φωτόπουλος Γεώργιος 4/2019