ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Επιδράσεις δικτύου, μη γραμμική τιμολόγηση, συμπεριφορά καταναλωτή, πολιτική ανταγωνισμού

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ