ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Μέλος ΔΕΠ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2016-σήμερα)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2006-2016)
 
Διδάσκουσα με βάση ΠΔ 407/80
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2004-2006)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2004-2006)
 
Βοηθός Διδασκαλίας
Ο.Π.Α.,  ΜΠΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» του Ο.Π.Α. (2003-2004)
 
Ερευνήτρια:
Εξωτερικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα: Θαλής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2012-2015)
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα (2005-2006)
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του προγράμματος «Πυθαγόρας» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). (2004-2005)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ