ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Απρίλιος 2016 – σήμερα:
Επίκουρη καθηγήτρια
Σεπτέμβριος 2004 - Φεβρουάριος 2006:
Διδάσκουσα με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80

 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ιούλιος 2014 – Απρίλιος 2016:
Επίκουρη καθηγήτρια
Μάρτιος 2006 – Ιούλιος 2014:
Λέκτορας
Μάρτιος 2004 – Φεβρουάριος 2006: 
Διδάσκουσα με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80

Γρίβα Κρίνα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ