ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Διδακτορικό από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2003)

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός με τιμολόγηση δύο μερών και επιδράσεις δικτύου: Δοκίμια με αφορμή τις αγορές συστημάτων πληρωμής». 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη από το Διαπανεπιστημιακό Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000)

Master in Business Economics από το Manchester School of Management, UMIST (1998)

Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: «The demand for imports in the UK, a cointegration analysis». 

Πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997) 

Γρίβα Κρίνα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ