ΠΡΟΦΙΛ

Ο Ιωάννης Γιωτόπουλος είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στην Οικονομική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Από τον Ιούλιο του 2014 είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Μικροοικονομική στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπου έχει διδάξει σε προπτυχιακό (Οικονομική της Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Οικονομικά της Τεχνολογίας, Διεθνές Εμπόριο, Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ, Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος) και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Θεωρία και Εφαρμογές Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Οικονομική Διοίκηση και Ηγεσία, Μέθοδοι Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Προγραμμάτων και Σύγχρονα Προϊόντα Διαχείρισης Κινδύνου, Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Ολοκλήρωση και Πολιτική). Τον Νοέμβριο του 2012 έως και τον Ιούλιο του 2014 εργάσθηκε ως Ερευνητής στο ΙΟΒΕ με συμβολή στην υλοποίηση και εκπόνηση ειδικών και στρατηγικών μελετών σε θέματα κυρίως Επιχειρηματικότητας, Στρατηγικής και Καινοτομίας. Έχει επίσης διατελέσει Επισκέπτης Ερευνητής στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρονική περίοδο 2012-2013. Από το 2012 αποτελεί μέλος της εθνικής ερευνητικής ομάδας για την έρευνα Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Global Entrepreneurship Monitor. Τις ακαδημαϊκές περιόδους 2010-2011 και 2011-2012 δίδαξε ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Διεθνές Εμπόριο) και στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος στο Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης (Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική, Οικονομική των Μεταφορών). Επίσης, για τις αντίστοιχες ακαδημαϊκές περιόδους έχει διδάξει ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Πάτρας στο Τμήμα Λογιστικής (Οικονομική των Επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Οικονομετρία, Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, ERP). Την ακαδημαϊκή περίοδο δίδαξε Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ως μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Κλαδική Οικονομική, στην Οικονομική των Επιχειρήσεων, στην Επιχειρηματικότητα, και στα Οικονομικά της Καινοτομίας και της Επιχειρησιακής Στρατηγικής. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Small Business Economics, Review of Industrial Organization, International Journal of the Economics of Business, Journal of Industry, Competition and Trade, Economic Modelling, Bulletin of Economic Research, Managerial and Decision Economics, Economics of Innovation and New Technology, Economics and Business Letters, Journal of Small Business and Enterprise Development, Journal of Business Research, International Entrepreneurship and Management Journal.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ